Čeština před kamerou (26)

Mé minulé povídání věnované verbální a argumentační předvolební strategii politických stran bylo trochu delší, a proto se dnes ukázním a budu stručnější. Vlastně se budu jen omlouvat, i když tu chybu, o které budu psát, jsem věru nezavinil.

Pocta velkému alkoholikovi

Česká televize vysílala v průběhu května upoutávku na pořad, který byl věnován doc. Skálovi. Jde o předního českého odborníka, který svůj život zasvětil pomoci lidem závislým na alkoholu, tedy alkoholikům. Ve zmiňované upoutávce jsme však mohli slyšet text přibližně tohoto znění: …pořad se zaměřuje na činnost doc. Skály, nestora českých alkoholiků. Pane docente, přijměte mou omluvu. Ten, který celý život zasvětil boji proti nebezpečím alkoholu, se vinou nešetrného zacházení s češtinou stal dokonce nestorem všech pijanů. Slovo nestor pochází z řečtiny. Jde o vlastní jméno a kdo se zajímáte o trojské války, víte, že v nich vystupoval Nestor jako nejstarší účastník válečné trojské výpravy. Dnes tohle slovo označuje nejstarší osobu, přeneseně pak klasika oboru vůbec. Česká televize se tak dopustila vlastně tuplovaného faux pas, jednak tím, že z docenta Skály udělala alkoholika, jednak tím, že ne alkoholika jentak ledajakého, ale rovnou nestora.

Ta chyba je tady celkem pochopitelná a dobře vysvětlitelná. Jde o věc slovotvornou, která souvisí se sémantikou (významem). V češtině totiž máme jak příponu -ik (medik, notorik, praktik, hysterik, flegmatik), tak -og (seizmolog, zoolog, sociolog). A tak zatímco -ik označuje toho, kdo je takový - označuje tedy vlastnost (hysterik je ten, kdo je hysterický), nebo toho, kdo se o něco zajímá (medik je ten, který studuje medicínu) -, pak přípona -og v češtině vyjadřuje toho, kdo se v daném oboru pohybuje už jako profesionál. Téhle přípony se pak začalo užívat i v širším významu (švejkolog je ten, kdo se zabývá postavou Švejka, resp. orientuje se v díle Jaroslava Haška Osudy dobrého
vojáka Švejka, aj. např. cimrmanolog
).

Zkuste si jentak cvičmo rozhodnout, kdo je: ichtyolog, dendrolog, frenolog a runolog. Hlavně to poslední podstatné jméno - to jsem vůbec netušil, že už i pro tuhle činnost má čeština označení: runolog je totiž ten, kdo spekuluje a překotně a náhle vybírá (podle situaci na trhu) hotovost!

Ale zpátky k naší chybě. Správně jsme tedy měli říct, že doc. Skála je nestor českých alkohologů nebo že jde o nestora pomoci českým alkoholikům. Formulace, kterou jsme zvolili, byla ta nejmíň vhodná. Mea culpa, i když jak říkám - já jsem v tom nevinně.

Doufám, že se mi podařilo vysvětlit, v čem ona chyba spočívala. Čeština poměrně ráda a hojně využívá svých slovotvorných prostředků k rozlišení významu. A tak máme řidič - řiditel, nosič - nositel, sběratel - sběrač, hlasatel - hlásič. A snad se mnou budete souhlasit, že kriminolog nebo kriminalista jsou povýtce jiné „profese” než kriminálník.

A pro úplnost ještě dodávám, že často odpovídám na dotaz s podobnou problematikou. Jde o tvary slov workoholik, workaholik, workholik. Uzuální a nejfrekventovanější je v Česku podoba první, ale korektní jsou všechny tři.

Feministicky genderová poznámka na závěr: nediskriminujme ženy a vytvářejme v jazyce jejich správné přechýlené podoby. Tedy žena je workoholička, workholička atd., ale samozřejmě i alkoholička.

Jen mě tak teď napadá. Napište mi, co si myslíte o tom, když ČT udělá chybu. Jak se má zachovat? Jak chyby nedělat? Myslíte, že když se stane chyba ve veřejnoprávní televizi, je to větší provinění, než kdyby se jí dopustily televize komerční? Nebo taky můžete napsat, kdy se z toho, kdo popíjí nebo pije, stane alkoholik.

petr.vybiral@ceskatelevize.cz

Vydáno pod