Vláda otevřela dveře nové digitální strategii a rychlejšímu internetu

Praha - Vláda dnes schválila novou verzi digitální strategie pro Českou republiku. V roce 2020 počítá s připojením k internetu o rychlosti nejméně 100 Mbit/s dostupným pro polovinu tuzemské populace a 30 Mbit/s pro všechny obyvatele ČR.

V současnosti má přístup k připojení o rychlosti alespoň 30 Mbit/s jen pětina domácností ve městech nad 10 tisíc obyvatel, v obcích do 2 000 obyvatel pak nikdo. Digitální Česko 2.0 s podtitulem „Cesta k digitální ekonomice“ stojí na třech pilířích. Těmi jsou podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu, rozvoj digitálních služeb a zvyšování digitální gramotnosti a elektronických dovedností uživatelů sítí a služeb na nich poskytovaných.

Celkem strategie obsahuje dvě desítky konkrétních opatření. Mimo jiné počítá se spoluúčastí státu, která by motivovala soukromé investice při budování infrastruktury v řídce osídlených oblastech. Pro většinu lokalit přitom vláda upřednostňuje kabelovou technologii s optickými vlákny před bezdrátovými sítěmi. Jedním z úkolů je vytvoření registru pasivní infrastruktury a dokončení přípravy operačního programu, který bude zahrnovat i podporu výstavby infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu.

Podle ICT Unie, která sdružuje firmy z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, přispěje schválení strategie a následné úspěšné naplňování jejích cílů ke vzniku nových podnikatelských příležitostí, zvýšené potřebě pracovních míst a celkovému růstu ekonomiky. Aktualizaci státní politiky v elektronických komunikacích bude na svém zasedání ve středu 20. března projednávat česká vláda.