Unikátní Srpnová noc nabízí multimediální přímý přenos z minulosti

Praha - Dnes večer Česká televize uvede desetihodinový přenos Srpnová noc, který podrobně mapuje události z noci před 40 lety, kdy na československé území vstoupila vojska Varšavské smlouvy. Součástí nočního pořadu s podtitulem "přímý přenos z minulosti" jsou rozhovory v přímém přenosu ve studiu, přesné rekonstrukce událostí z osudové noci, předtočené výpovědi i svědectví pamětníků, ale také multimediální koláž dobových písniček a televizních pořadů. Podobný projekt zatím nemá v české televizní tvorbě obdoby.

Obsahově mimořádně nabitý program začne od 20 hodin speciální koláží, ve které se představí podoba hlavního města od současnosti směrem k osudnému roku 1968. K dispozici budou medailony důležitých osob i slovníček dobových pojmů. „Snažili jsme se učinit pořad atraktivní i pro mladé publikum, které možná už nechápe smysl některých termínů z doby před čtyřiceti lety,“ tvrdí šéfdramaturgyně pořadu Alena Müllerová.

Doplňkový materiál v podobě rozhovorů, písniček či dokumentů z českých měst se natáčel 20 dní dopředu. Důležitým obohacením je obrazový materiál amatérů i profesionálních kameramanů. Ke spolupráci na pořadu byli přizváni historikové, odborníci z Národního muzea, Ústavu pro soudobé dějiny či Ústavu pro studium totalitních režimů. Oslovena byla tak veřejnost, která se mohla podílet na výrobě pořadu prostřednictvím zasílaného materiálu. Česká televize tak obdržela obrovské množství cenných fotografií.

Obrazový materiál, který se již nevešel do televizního pořadu, bude ihned po skončení přenosu v 6 hodin ráno zpřístupněn na internetu. Již během noci bude na webu probíhat speciální interaktivní on-line zpravodajství s komentovanými událostmi a podrobným výkladem. Divákům je taktéž umožněna přímá účast ve vysílání v podobě živých telefonátů s případnými dotazy a připomínkami.

Dlouhodobý projekt ČT s názvem Osudové osmičky v našich dějinách zahrnuje produkci a vysílání desítek dokumentů a vzpomínkových pořadů v letošním roce. Srpnová noc je jedním z vrcholů. K dosavadním 64 dokumentům se ve druhém pololetí připojí 71 pořadů. Kromě srpnových událostí z roku 1968 se připravují dokumenty s tematikou vzniku Československa v roce 1918 či mnichovského diktátu o dvacet let později. V současnosti ČT vysílá seriál Zdivočelá země, který mapuje novodobé dějiny republiky.

Vydáno pod