Události věnují nejvíc prostoru politice – a diváci na to slyší

Praha – Prvního dubna tomu bude přesně rok od chvíle, kdy razantní proměna Událostí co do vizuální podoby i rozsahu výrazně odlišila hlavní veřejnoprávní zpravodajskou relaci od zpravodajství ostatních českých televizních stanic. Virtuální studio a moderátoři vestoje dali prezentaci zpráv novou energii. Změnu ocenili i diváci – Události se v prvním čtvrtletí roku 2013 staly druhou nejsledovanější televizní zpravodajskou relací v ČR. Televizní publikum na pořadu oceňuje zejména důvěryhodnost, profesionalitu a zaměření na relevantní témata.

Ambicí Událostí je v necelých padesáti minutách seriózně odrážet dění ve všech hlavních odvětvích lidské činnosti. Česká televize proto posílila zastoupení témat důležitých z pohledu naplňování veřejné služby. Hlavní zprávy dne navíc dostávají v relaci větší prostor včetně analytického vhledu a živé reakce hlavního aktéra tématu dne. Cílem je, aby divák informace vnímal, rozuměl jim a ty podstatné si i zapamatoval.

„Politika je pro nás stěžejní. Koneckonců, v nových Událostech dostala politika dvojnásobný prostor,“ říká vedoucí domácí redakce Lukáš Dolanský. Každý den se ale ve scénáři objevují také příspěvky z regionů a hlavní ekonomické události v českém i světovém hospodářství.

Petr Dvořák, generální ředitel České televize:

„Obecně platí, že Události těží z významných politických událostí. Lidé vnímají relaci jako nejdůvěryhodnější v zemi a obracejí se na ni vždycky v době, kdy potřebují relevantní, aktuální a profesionální zpravodajský servis. To se bezpochyby dělo během nedávných krajských, senátních a později prezidentských voleb. Za klíčové pro hodnocení Událostí ovšem považuji, že noví diváci u Událostí už zůstávají.“

Zdeněk Šámal, ředitel zpravodajství ČT:

„Pokud jsou významné politické události impulsem ke zvýšení sledovanosti Událostí, vnímám to jako dobré znamení. Události mají nabízet aktuální a relevantní souhrn toho nejdůležitějšího z politického, ekonomického a kulturního dění v Česku i zahraničí. Rostoucí sledovanost a spokojenost diváků vnímám i jako signál, že lidé začínají hodinovou zpravodajskou relaci přijímat jako součást svého denního mediálního programu. Zájem o Události tak přičítám i formě, ve které se snažíme být maximálně srozumitelní a atraktivní, aniž bychom sklouzli k zábavnosti.“

Své místo mají v relaci samozřejmě i dění ve světě, věda a kultura. „Události České televize jsou jediný hlavní zpravodajský pořad, který se v České republice věnuje kultuře systematicky a pravidelně,“ zdůrazňuje vedoucí kulturní redakce Petr Vizina.

Události dávají v českém televizním kontextu výjimečný prostor nejen kultuře, ale náročnějším tématům obecně. Podle exkluzivního průzkumu agentury Media Tenor se nadprůměrně věnují také státní správě a politické reprezentaci, hospodářství i mezinárodnímu dění.

Rok Událostí ČT (zdroj: ČT24)

„Posílili jsme tým redaktorů Událostí, rozšiřujeme síť zahraničních zpravodajů a jednotlivým událostem se věnujeme více do hloubky,“ shrnuje Petr Mrzena, šéfredaktor zpravodajství ČT.

Na přípravě Událostí se v současné době denně podílí zhruba 20 redaktorů a 40 členů zpravodajských štábů v Praze, 5 reportérů zahraniční rubriky, 5 zpravodajských týmů v regionech a dalších přibližně 50 profesionálů, kteří v budově zpravodajství v Praze na Kavčích horách zajišťují přípravu a odvysílání relace.

Téměř milion diváků denně

Kvantitativní i kvalitativní ukazatele divácké odezvy potvrzují, že proměna Událostí byla vedena správným směrem. V prvních třech měsících roku 2013 sledovalo relaci na programu ČT1 nebo ČT24 každý den v průměru 966 tisíc diváků starších patnácti let.

Průměrný podíl na publiku se přitom vyšplhal na 25,81 % – Události tedy sledoval každý čtvrtý divák, který měl v době vysílání zapnutou televizi. To je nejlepší výsledek od premiéry nového formátu pořadu loni v dubnu.

Události: Sledovanost (rating) a podíl na publiku (share) 2011-2013
Zdroj: ČT24

Podle obsahové analýzy za rok 2012 jsou navíc Události tematicky nejpestřejší relací na televizním trhu. Příznivý trend zaznamenala také divácká spokojenost. V průběhu podzimu se začala zvyšovat a v letošním roce se ustálila na průměrné spokojenosti 8,2 (hodnocení na škále 1 až 10). Výzkum mezi diváky ukazuje na silnou pozici z hlediska důvěryhodnosti, výběru relevantních zpráv a vizuální podoby pořadu.

Co říkají na Události mediální odborníci?

„Události celkově hodnotím pozitivně, co se obsahu týče. Cítím se dobře informovaná a jen velmi zřídka mívám pocit, že Události ignorovaly některá dění, která jsem během dne zaregistrovala v různých agenturách. Speciálně chci pochválit zpravodajství ze zahraničí, které mi většinou přijde velmi pohotové a profesionální. Podstatně méně jsem spokojena s formou/vizuální stránkou Událostí,“ říká Dana Schmidt, novinářka českého původu působící v Dánsku.

„Prodloužená stopáž odlišuje Události od komerčních zpravodajských formátů. Včleňuje Události do rodiny velkých plnoformátových evropských zpravodajských relací. Otevřel se tak konečně prostor pro širší kontextualizaci jinak často klipovitých sdělení. Myslím si, že druhá, publicističtější část Událostí skýtá větší prostor pro zásadnější tematizaci skutečně klíčových problémů země. Někdy jde ale spíše o oddychová témata, která neposkytují ani občanský servis, ani neotevírají nové agendy. Druhá rezerva se týká využívání zahraničních zpravodajů, kteří nedostávají výraznější prostor,“ hodnotí Události Jaromír Volek, člen Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU v Brně.

Sledovanost Událostí roste kontinuálně od září loňského roku, kdy se Česká televize začala věnovat předvolebnímu vysílání před krajskými a senátními volbami. Absolutně nejvyšší sledovanost měla relace během lednové volby prezidenta, kdy prolomila hranici milionu diváků.

„Pozice druhé nejsledovanější zpravodajské relace je zavazující a udržet si ji bude vyžadovat další intenzivní práci. Události vysílají na delším časovém úseku než ostatní televize, čímž roste i riziko odchodu diváků. Ve své hodině si navíc musejí vystačit bez příspěvků, které jsou spíše zajímavé či zábavné než významné a užitečné. To může část diváků odradit, ovšem takové jsou naše mantinely zpravodajství veřejné služby,“ uzavírá šéfredaktor Petr Mrzena.

Události očima diváků (výzkum TNS Aisa)

Podle výzkumu TNS Aisa z letošního března považuje Události za nejdůvěryhodnější televizní zpravodajství 64 % diváků. Novou podobu Událostí hodnotí 48 % dotázaných jako změnu k lepšímu. Vizuální podobu a dramaturgii považuje za lepší než před rokem 65 % dotázaných. Řazení příspěvků a struktura pořadu je diváky hodnocena jako určitě nebo spíše vyhovující. Podle 88 % diváků naplňují Události zpravodajskou úlohu veřejné služby.

Pro 71 % diváků Událostí je hlavním důvodem ke sledování kvalitní výběr informací a zpráv z domácího a zahraničního dění, které nejsou pouze zajímavé, ale mají význam pro společnost. Na Událostech si diváci nejvíce cení aktuálnosti, důvěryhodnosti, srozumitelnosti a profesionality, dále množství informací, zajímavosti a užitečnosti.

„Zpravodajství České televize je pro diváky zhruba třikrát důvěryhodnější než zpravodajství komerčních televizí,“ komentuje hlavní závěry David Fiala ze společnosti TNS Aisa, která průzkum provedla letos v březnu formou on-line dotazování na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku 15+ čítajícím 1 000 respondentů.

Rok Událostí z hlediska obsahu (analýza společnosti Media Tenor)

Podle obsahové analýzy provedené společností Media Tenor jsou Události více variabilní než relace komerčních televizí – divákovi nabízí větší pole témat. V loňském roce uvedly Události například o čtvrtinu více hlavních témat (513) z domácího prostředí a o třetinu více (299) ze zahraničí. Ve srovnání s relacemi komerčních stanic věnovaly Události menší prostor nejvíce zastoupenému tématu v komerčních televizích, kterým je bezpečnost, ale také tématům společnost, zábava a nehody.

Vyšší počet příspěvků v porovnání s komerčními televizemi věnují Události umění a kultuře, státní správě, hospodářské politice a mezinárodním událostem. Dvakrát větší počet příspěvků než relace komerčních stanic věnovaly Události ekonomickým tématům. V politické oblasti se dostaly jak v počtu příspěvků, tak prezentovaných politiků a politických stran a hnutí na historické maximum. Obsahovou analýzu televizních zpravodajství provádí pro Českou televizi společnost Media Tenor.

Vydáno pod