Televizní studio Ostrava povede Tomáš Šiřina

Praha - Novým šéfem Televizního studia Ostrava České televize bude od června Tomáš Šiřina (47). Rada ČT ho dnes jmenovala na návrh generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Fukce se ujme 1. června. Šiřina nastupuje po Ilju Rackovi, který odešel ke konci ledna.

Šiřina přichází do televize z pozice šéfredaktora Moravskoslezského deníku vydavatele Vltava-Labe-Press. Pozici šéfredaktora zastával od roku 2001. Dříve působil jako redaktor a později jako vedoucí sportovní redakce Moravskoslezských novin Svoboda, předtím jako sportovní redaktor Moravskoslezského dne. Je absolventem oboru český jazyk a literatura a dějepis na Pedagogické fakultě v Ostravě.

„Jsem velice rád, že Rada ČT schválila jmenování Tomáše Šiřiny do funkce ředitele TS Ostrava. Je velmi kompetentním adeptem na funkci ředitele TS Ostrava jak z hlediska své znalosti vnitřního chodu a fungování médií, tak z hlediska svých manažerských schopností. Neméně podstatné je i to, že je dlouhodobě a pevně spjatý s moravskoslezským regionem,“ uvedl ke jmenování Šiřiny Dvořák.

Ilja Racek vedl TS Ostrava téměř 11 let a v lednu 2013 z vedení odešel na vlastní žádost. Pod jeho vedením prošlo TS Ostrava mnoha pozitivními změnami, které přinesly kvalitnější a hodnotnější služby divákům. „Televizní studio Ostrava je tradiční významnou institucí Moravskoslezského kraje, která je pro dění v kraji klíčová. Pro mě osobně je to velice zajímavá příležitost a těším se na to, že budeme společně s kolegy z ostravského studia hledat cesty, jak dále zkvalitnit a zefektivnit jeho chod,“ uvedl ke svému jmenování Šiřina.