Srpnovou okupaci ČR připomenou konference, festivaly, výstavy i ČT

Praha - Výročí srpnové okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy připomene konference historiků, festivaly, mnoho výstav i vysílání České televize a Českého rozhlasu. Badatelé z Ústavu pro studium totalitních režimů chtějí rovněž vydat k 21. srpnu publikaci o obětech okupace, do té doby by měl ústav také zveřejnit informace o příslušnících StB, kteří se na srpnových událostech roku 1968 podíleli.

Konference 20. srpna v pražském Valdštejnském paláci má nabídnout zatím trochu opomíjený aspekt srpnových událostí z pohledu vojenských historiků. Doprovodí ji výstava ve Valdštejnské zahradě sestavená z unikátních dobových plakátů, které byly teprve loni objeveny v knihovně Vojenského historického ústavu. Akci pak završí setkání, při němž vystoupí například Spirituál kvintet, Ivan Hlas trio nebo zpěvačka Yvonne Přenosilová. Součástí konference bude křest knihy Vojenské řešení Pražského jara od historika Daniela Povolného.

Vlastní publikaci věnovanou obětem okupace připravuje k jejímu 40. výročí také Ústav pro studium totalitních režimů, který zároveň zveřejní jména, kariérní postupy a další informace o příslušnících StB spojených se srpnovými událostmi. Postupně chce ústav zpřístupnit údaje o členech všech složek StB, které by měl vždy spojit s konkrétní historickou událostí.

Okupaci Československa vojsky bývalého východního bloku připomenou rovněž média. Česká televize připravuje desetihodinové pásmo dobových dokumentů spojených s diskusemi. Odvysílá je v noci z 20. na 21. srpna pod názvem Srpnová noc. Český rozhlas nabídne 24. srpna unikátní dobové záznamy tehdejšího Československého rozhlasu v pořadu Ztracené vysílání.

Události ze srpna 1968 se letos promítnou také do programu třetího ročníku mezinárodního festivalu současného umění Tina B. v Praze, pro který vznikne umělecký projekt Rekonstrukce 1968, jenž se bude zabývat situací v tehdejším Československu.

Obětem invazních vojsk věnují pořadatelé hudební přehlídky s undergroundovými kořeny Open Air Music Festival Trutnov její letošní ročník, který začne symbolicky právě 21. srpna.

Pražské Národní muzeum připravilo rozsáhlou expozici s širokým tematickým rozsahem od období Pražského jara a srpnové okupace až do nástupu normalizace. Přibližně tři stovky novin, letáků a fotografií z pohnutých dní konce srpna roku 1968 mohou vidět diváci výstavy, kterou ve svých prostorách otevřela na začátku července Jazzová sekce.