Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dostane příští rok 63,5 milionu korun

Praha – O dva a půl milionu se příští rok zvýší rozpočet Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Bude tak hospodařit s 63,5 milionu korun, které z větší části "spolyká" pětice nových lidí, které rada zaměstná kvůli rostoucímu počtu provozovatelů vysílání. Peníze na chod rady pocházejí ze státního rozpočtu, v jejím hospodaření v minulosti zjistil zásadní nedostatky Nejvyšší kontrolní úřad.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání původně chtěla ještě více peněz, aby mohla přijmout deset nových zaměstnanců. Vedoucí úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání uvedl Petr Bartoš uvedl, proč žádal tak zásadní zvýšení počtu zaměstnanců, kterých je zatím zhruba čtyřicet: „Z důvodu neustálého nárůstu počtu provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání a s tím souvisejícího množství administrativy a nutnosti monitorovat stále větší rozsah vysílání.“

Hospodařením rady se zabýval Nejvyšší kontrolní úřad a v účetní závěrce za rok 2006 nalezl řadu nedostatků. Závěrka podle šetření neposkytla věrný obraz o hospodaření rady, jak jí to ukládá zákon. Nesrovnalosti v
účetnictví se týkaly částek v řádu desítek milionů korun.

Uřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání chce svoje účetnictví napravit sérií opatření, kterou schválila vláda v červenci. „Většina nápravných opatření již byla uvedena do praxe. Zbývá vyřešit zejména problém s nedostatky v účetnictví z minulých let. I zde ale probíhá náprava, která si ovšem z důvodu závažnosti problému vyžádá delší čas,“ uvedl Bartoš.

Vysílací rada je správní a regulační orgán, který ze zákona mimo jiné uděluje, mění a případně odnímá licence k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání. Monitoruje také vysílání stanic, zabývá se stížnostmi na pořady 
má právo udělovat až milionové pokuty za případné porušení zákona. Média mají právo se proti pokutám odvolat k soudu, což často činí.