Prima musí dávat prostor regionálním stanicím, rozhodl soud

Brno - Televize Prima musí i nadále dávat provozovatelům regionálních stanic možnost připojovat se v určitých časech do jejího vysílání. Potvrdil to Nejvyšší správní soud (NSS), podle kterého stále platí licenční podmínky z roku 1994. S jejich změnou by museli souhlasit provozovatelé regionálního vysílání. NSS rozhodl už v září, teprve teď zveřejnil odůvodnění. Sporem se tak musí znovu zabývat Městský soud v Praze. FTV Prima, která je provozovatelem televize Prima, uvedla, že by takovým rozsudkem byla zjevně porušena její ústavně garantovaná práva. Rozsudek prý zatím neobdržela. Televize by případně podala i ústavní stížnost.

NSS vyhověl kasačním stížnostem Regionální televizní agentury (RTA) a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a zrušil poslední rozsudek městského soudu. Příčinou sporu je nová licenční podmínka, jejímž prostřednictvím Prima chtěla po přechodu na digitální vysílání zrušit sdílení kmitočtů s regionálními stanicemi RTA. RTA trvá na tom, že princip sdílení kmitočtů Primy a regionálních televizí je platný i po přechodu na digitální vysílání. Prima si ale v březnu 2010 schválila licenční podmínku, která sdílení kmitočtů v digitálním vysílání zrušila.

RRTV žádost o zařazení nové podmínky zamítla. Městský soud v Praze ale rozhodnutí rady zrušil. Dospěl k závěru, že mediální rada promeškala lhůtu a takzvanou očišťující podmínku zamítla příliš pozdě. Podle příslušného paragrafu vysílacího zákona je RRTV povinna o žádosti rozhodnout do 60 dnů, což se v daném případě nestalo. Podmínka díky tomu podle Primy vstoupila v platnost.

Právě proti rozhodnutí městského soudu směřovaly kasační stížnosti RTA a RRTV. NSS potvrdil, že napadené rozhodnutí RRTV bylo skutečně vydáno po uplynutí lhůty. Dospěl ale k závěru, že v dané věci nebylo možné s uplynutím lhůty spojovat takzvanou fikci souhlasného rozhodnutí o žádosti. Nepřípustně by to zasáhlo do práv provozovatelů regionálního vysílání. „Licence žalobkyně je v podmínkách České republiky ojedinělá - její vydání představovalo způsob, jak v dané době umožnit regionální vysílání v ČR. Tomu pak odpovídá i to, že zákon problematiku sdílených licencí nijak uceleně neupravuje,“ uvedla soudkyně NSS Kateřina Šimáčková.

RTA dlouhodobě tvrdí, že má ještě minimálně dalších sedm let právo připojovat se do programu televize Prima. Prima s tím nesouhlasí. Usiluje prý jen o to, aby v prostředí digitálního vysílání měla stejné podmínky jako ostatní provozovatelé vysílání, tedy aby mohla celý den vysílat svůj program.