Otázky Václava Moravce vyjíždí s novou grafikou i studiem

Praha – Vlajkový diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce prošel výraznou inovací. V nedělní poledne se představí divákům z nového virtuálního studia, s novým logem i grafickou výbavou. Změny dozná také rozmístění hostů kolem atypického stolu.

„Základní barevnost vychází z prolínání dvou barev – červené a modré. Ty jsou jednak symbolem české identity a jednak symbolikou levé a pravé části politického spektra – vše u kulatého stolu, který vychází ze středu točitého schodiště,“ popsal grafiku artdirector ČT24 a ČT4 Alan Záruba, jehož tým změnu pořadu připravoval.

"Základní tvar značky, kterou jsme chtěli co nejjednodušší a v čisté a jednoduché typografické podobě zkratky OVM, které je už pro nás neformálním logem samo o sobě. Kruh písmena O je zároveň parafrází na debatní kruh. Kruh spojuje, ne rozděluje a jeho barevná škála je protnutím dvou základních barev z opačných konců politického spektra, protože se jedná o společenskou debatu," vysvětlil Záruba na facebookové stránce pořadu. Nový design pořadu je celkově čistý a přímý. To je podle Záruby výhoda, jednouchá symbolika je pro lidi nejpřijatelnější forma vizuální komunikace nějakého subjektu.

Highlight (zdroj: ČT24)

Alan Záruba o nové vizuální podobě OVM:

Nová grafická podoba a studio diskuzního pořadu České televize Otázky Václava Moravce nahrazuje grafické řešení pořadu, které vzniklo před 4 lety v rámci redesignu vizuálního stylu zpravodajských pořadů v České televizi, postupně zaváděných v letech 2006 až 2008. 
V podmínkách přechodu vysílání pořadu na HD rozlišení od 2. 10. 2011 chceme našim divákům nabídnout nové prostředí studia a takové grafické prostředky obrazového sdělení, které by byly adekvátní nově zaváděným digitálním technologiím.

Změna značky (loga) OVM

Chtěli jsme, aby nová značka pořadu odrážela pro diváka změnu. Měla navázat na již zavedenou identitu, ale zároveň se proti ní vymezit důraznější čitelností a jednoduchostí. Výrazným prvkem značky byl vždy podpis Václava Moravce. Ve znělkách i identifikaci pořadu (jmenovkové lišty, infografika apod.) jsme se rozhodli jeho uplatnění vypustit vzhledem k subtilní konstrukci ruční linky, která šla na úkor kvality sdělení. Podpis VM tedy už nebude řídicí prvek k rozevření obrazu. Plánovali jsme ale jeho využití tak, aby „parafoval“ výsledek pořadu, tedy jako jakési razítko či pečeť kvality v závěrečné znělce pořadu (viz koncepce nové znělky OVM).


Novým řídicím prvkem se stává písmeno O jako interaktivní kruh, bod a prostor pro otázky
a odpovědi. Kruh spojuje, ne rozděluje a zároveň nabízí řadu možností k různým typům animace, jež jsou hojně využity jak ve znělkách, tak u informačních lišt a infografiky na obraze. Tvar kruhu byl rovněž základem kompozice pro novou dekoraci ve virtuálním studiu. Naší snahou bylo spojení všech základních prvků grafiky pořadu prostřednictvím kruhu do jednoduchého
a elegantního systému.

Barevnost kruhu je protnutím dvou základních barev, které jsou jednak perzonifikací české identity, a jednak symbolikou levé a pravé části politického spektra, protože se jedná
o společenskou debatu.

Samozřejmě, že jsme si vědomi určité tvarové a barevné příbuznosti s některými jinými značkami, nicméně užití přechodu základních barev, jak je uvedeno výše, se stalo nadřazeným principem, takže podobnost je jen čistě náhodná. Užití vícebarevné značky také postrádá v daném kontextu smysl, nehledě na fakt, že základní barevné ladění v bílých, modrých a červených odstínech je aplikováno i ve znělkách a animovaném pozadí pro infografiku. Ve vícebarevném provedení by takové aplikace nepůsobily seriózním dojmem.

Koncepce nové znělky OVM

Základní příběh znělky navazuje na původní interakci moderátora s prostředím okolo něj, ale z hlediska toho, kam pořad a moderní technologie za poslední 4 roky došly. Nechápeme už formu dialogu Václava Moravce s hosty jako tlumení dialogu a rozplétání jeho smyslu, nýbrž spíše jako jeho investigaci mnoha podnětů z různých zdrojů a možnosti komunikace s diváky prostřednictvím 3D vizualizace digitálních komunikačních médií a jejich „reakci“ na podněty moderátora. Znělka je natočená v moderním, architektonickém prostředí kruhového schodiště v interiéru pražského administrativního centra Nile House.

Příběh je námětově sevřený do úvodního záběru moderátora ostřícího hrot své tužky
a závěrečného záběru na konci pořadu, kdy Václav Moravec stvrzuje právě proběhlou debatu svým podpisem. Změna moderních prvků za reálné může nastat i v průběhu znělky. Děj však není omezen jen na celkové záběry a detaily, nýbrž i na průhledy schodištěm a v zapojení nadhledu a podhledu, které přechází do tvaru kruhu. Všechny vizualizované komunikační předměty směřují volně prostorem kruhového válce schodištěm, jako by prostor byl nekonečný. Tvar kruhu se na konci úvodní znělky vzdaluje a mění se na logo.

Koncepce nového studia OVM

Nové virtuální studio je založeno na novém rozložení posazení moderátora a jeho hostů v maximální sestavě 1 + 5 hostů. Je prostornější a nový design reálné dekorace (složené ze dvou segmentů utvářející debatní kruh) vytváří zároveň větší možnosti pro zapojení interaktivních prvků přímo ve studiu (pozadí, plazma, infografika). Studio využívá možností nového režijního komplexu modernizovaného pro vysílání v HD signálu. To samozřejmě klade daleko větší nároky jak na řešení všech detailů, tak i precizním propojení grafické výbavy pořadu s možnostmi studia.

Autorský tým:

 • Pavla Hromková, vedoucí Centra vizuální prezentace ČT
 • Alan Záruba, vedoucí týmu, spoluautor celkové kreativní koncepce OVM
 • Uroš Trefalt, režisér a autor nové znělky OVM
 • Jiří Karásek, grafický designer, autor výtvarného řešení a nového loga OVM
 • Petr Hojda, kameraman a spoluautor nové znělky OVM
 • Roman Ferianc, hudební skladatel nových znělek OVM
 • Jaroslav Holota, Andrej Slezák, architekti (Ungroup Studio, SR), autoři nového studia OVM

Realizační tým:

 • Miroslava Bláhová, šéfproducent Centra vizuální prezentace ČT
 • Lukáš Borovička, vedoucí produkce natáčení a postprodukce znělky, CVP ČT
 • Marek Opatrný, střih nových znělek
 • Monika Brotánková, zást. ved. produkce pro postprodukci grafické výbavy, CVP ČT
 • David Vrubel, 3D postprodukce nových znělek
 • Patrik Hradecký, 2D postprodukce nových znělek
 • Petr Stýblo, audiomix nových znělek
 • Zbyněk Louda, vedoucí Grafického centra ČT
 • Dagmara Šperlová, vedoucí projektu pro postprodukci infografiky, GC ČT
 • Václav Bígl, postprodukce Orad (on-air infografika)
 • Lukáš Frýbert, postprodukce Vizrt (on-air infografika)
 • Michal Liška, postprodukce Vizrt (on-air infografika)
 • Martin Kudrna, zástupce šéfproducenta ČT24, produkce stavby studia a pořadu OVM
 • Radek Mihule, postprodukce virtuálního studia
 • Martin Rak, postprodukce virtuálního studia
 • Jiří Macha kol., mistr stavebně dekorační techniky ČT
 • Jiří Kraus, realizace stavby studia v OZ ČT24
 • Karel Kropáč, realizace tištěné grafiky pro dekoraci (Agentura Virgo)
Vydáno pod