Nedělní večer v ČT na téma…Kosovské dilema

Praha - Česká televize dnes odvysílá komponovaný Večer na téma… Kosovské dilema. V rámci bloku, který uvede první část diskuse Kosovo - nehojící se rána na těle Evropy, budou mít premiéru i dokumenty Uloupené Kosovo a Kosovo - černá díra Evropy. Komponovaný večer pak uzavře druhá část diskuse. Debatu moderuje Jakub Železný a doplní ji tři krátké předtočené materiály: Profil Kosova, analýza Jaká je životaschopnost nejmladšího státu v Evropě a rozhovor s tvůrci dokumentu Uloupené Kosovo.

Do první části živě vysílané diskuse, která začne ve 20:00, přijali pozvání někdejší český ministr zahraničí a zvláštní zpravodaj Komise pro lidská práva OSN pro bývalou Jugoslávii Jiří Dienstbier a balkanolog z Ústavu mezinárodních vztahů Filip Tesař.

Uloupené Kosovo (20:10)

Dokumentární film Václava Dvořáka mapuje složitou národnostní situaci v historické perspektivě. Snímek nabízí nezvyklý pohled na komplikovanou problematiku soužití různých etnik na Kosovu. Nezvyklý v tom smyslu, že zcela úmyslně přináší alternativní pohled proti většinové interpretaci světových i českých médií. Ukazuje střet ze srbské strany, obsahuje pro českého diváka málo známé záběry srbské televize. Určitá jednostrannost má provokační potenciál, a proto je nutné vidět tento film v kontextu s druhým zorným úhlem, v tomto případě se zahraničním dokumentem Kosovo - černá díra.

Kosovo - černá díra Evropy (21:05)

Francouzský dokument s podtitulem Most v Mitrovici jako symbol kosovsko-srbského problému aneb Vše, co jste chtěli vědět o Kosovu. Snímek ukazuje, že kosovský problém není černobílý. Není tu na jedné straně dobro a na druhé zlo a prezentace zjednodušeného pohledu jen přilévá oleje do už tak doutnajícího ohně nesnášenlivosti. Francouzští dokumentaristé se snaží poctivě a objektivně zpracovat toto téma, k čemuž si přizvali nejen obyvatele kosovské Mitrovice, jejíž obě etnické části jsou takřka symbolicky rozděleny mostem, ale také nezávislé pozorovatele a politology, mezi nimi i u nás známého Jacquese Rupnula.

Kosovo - nehojící se rána na těle Evropy (22:00)

V druhé části diskuse účastníky vstupní debaty, opět v přímém přenosu, doplní historik z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Pelikán. Z hlavního města Kosova se připojí politolog, bývalý spolupracovník kosovského lídra Ibrahima Rugovy Ramush Tahiri. Ze srbské metropole Bělehradu se do debaty zapojí bývalý velvyslanec Srbska a Černé hory v Praze Alexandar Ilič.

Vydáno pod