Ministerstvo kultury možná zavede systém hodnocení filmů

Praha - Karlova univerzita ve spolupráci s ministerstvem kultury a Českou televizí připravuje nový systém hodnocení filmů. Snímky by se tak mohly opět rozdělovat na „přístupné“ a „nepřístupné“. Na nezbytnosti opatření se shodly televize i stát. Kvůli opatření by se ale musely změnit zákony, informuje MF Dnes.

Tvůrci hodnoticího systému se inspirovali modelem, který funguje v Nizozemsku. Hodnotitel tam zhlédne film a vyplní otázky ve formuláři. Z toho pak vyjde, kdo se na film smí dívat a kdo ne.

Systém hodnocení by se týkal i DVD

Hodnocení by v Česku měla na starosti nezávislá instituce. U každého pořadu by bylo jasné, jestli je vhodný pro děti a mládež od šesti, 12 nebo 16 let věku, a v návaznosti na to i, kdy se smí vysílat. Systémem by se musela řídit kina, televize i obchody s DVD. 

„Systém by měl informovat rodiče, co je pro jejich děti vhodné. Nejde o striktní zákaz, ale doporučení. Nechceme, aby se tatínek rval u vchodu do kina s biletářkou, zda smí jeho dítě projít,“ řekla MfD Helena Fraňková z ministerstva kultury.