Jaké plány má kandidát na ředitele ČT Radomír Šimek?

Praha – Události, komentáře nabízejí tento týden rozhovory s pěticí kandidátů na generálního ředitele České televize, který by měl být zvolen Radou České televize ve středu 21. září. Všichni jsou dotazováni na 4 základní okruhy. Kandidáti jsou zváni v abecedním pořadí, a proto jako pátý, a poslední host, do studia zavítal prezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory Radomír Šimek. Tento kandidát, jako jediný, celý týden odmítal poskytovat rozhovory v médiích a teprve až na poslední chvíli se rozhodl účastnit se rozhovoru v Událostech, komentářích.

1. Rozvoj České televize – vize pro ČT a naplňování veřejné služby

Radomír Šimek se původně rozhodl nekonzultovat obsah svého projektu s médii a veřejností, jelikož jako jediný kompetentní orgán k této diskusi považoval Radu České televize. Podnětem k přehodnocení tohoto názoru byl fakt, že se uchází o post generálního ředitele veřejné instituce placené z koncesionářských poplatků, a diváci České televize tak mají právo vědět, kdo se o tento post uchází.

Jako prioritu shledává svolání současného řídicího týmu ČT, ihned po nástupu, se kterým by projednal další vývoj České televize a aby zjistil, jaké jsou záměry těchto lidí. Tento současný řídicí tým totiž shledává jako enormně kvalitní.

Ve své koncepci Šimek také píše, že by generální ředitel měl mít po ruce doplňující orgán, jenž by generálnímu řediteli reflektoval své představy budoucnosti ČT. Toto tzv. umělecko-odborné grémium by mělo být složeno ze zkušených lidí z mediálního světa, které by si vybíral sám generální ředitel ve spolupráci se svým manažerským týmem.

2. Budoucnost jednotlivých programových okruhů

Ve své koncepci Radomír Šimek mimo jiné zmiňuje nutnost nového uspořádání dramaturgické přípravy, včetně vyprofilování jednotlivých programů. Domnívá se totiž, že profily jednotlivých programů, především mezi ČT1 a ČT2, nejsou příliš zřetelné. ČT1 podle něj ne zcela splňuje roli širokospektrálního kanálu, který má zaujmout všechny diváky - celou rodinu.

Radomír Šimek souhlasí se zachováním současných čtyř programových okruhů, nicméně jako prioritu vidí odstranění konkurence mezi jednotlivými programy prostřednictvím silného programového ředitele, který by korigoval všechny tyto čtyři okruhy. O konkrétní osobě, která by tuto funkci mohla případně zastávat, zatím nemá představu.

Ve své koncepci navíc představuje plán na postupné rozšíření zpravodajské sítě do pohraničních regionů. To především za účelem spolupráce a propojení zpravodajství s okolními sousedními státy.

3. Financování České televize

Šimek plánuje zhodnocení stávajícího stavu hospodaření, zejména vynakládání finančních prostředků v oblasti investic do televizních technologií a do ostatních investičních celků. Rovněž by měl být proveden audit vynakládání prostředků v oblasti tvorby a výroby pořadů a posílena vnitřní kontrola hospodaření. Všechny takto ušetřené zdroje pak mohou být použity ve prospěch dalších zvýšení kvality programu. 

4. Specifika konkrétních kandidátských projektů

Nezkušenost s mediálním prostředím Radomír Šimek otevřeně přiznává, za svůj handicap to ale nepovažuje. Jednak má prý k dispozici řadu lidí, kteří se v mediálním světě pohybují, a navíc považuje svou nezávislost a nespjatost s jakýmikoliv strukturami jak v České televizi, tak mimo ni za výhodu v objektivním posuzování, jak by Česká televize měla nadále fungovat.

Odmítá spekulace, že by se jakkoliv snažil získat hlasy členů Rady ČT skrze vlivné politiky. Přiznává, že poslanec za ČSSD Vítězslav Jandák je jeho dlouholetým přítelem, kterého ale viděl naposledy před několika týdny. V roli generálního ředitele je podle něj nezbytné komunikovat s politiky, ale to pouze v takových mezích, kdy chod České televize nebude ovlivňován zvnějšku.

Koncepci rozvoje České televize, kterou Radě ČT předložil Radomír Šimek, si můžete prostudovat zde. Šimkův motivační dopis zde.

Události, komentáře s Radomírem Šimkem (zdroj: ČT24)
Vydáno pod