Do Rady ČRo míří také někdejší mluvčí ČSSD Lucie Orgoníková

Praha - Sněmovní volební výbor obdržel k 1. říjnu celkem 16 návrhů na kandidáty na čtyři volná místa v Radě Českého rozhlasu. Současně dorazily čtyři návrhy na jedno volné místo v Radě České televize. Údaje poskytl volební výbor. Proti původním informacím serveru Česká média se seznam kandidátů do rozhlasové rady rozrostl o někdejší mluvčí ČSSD Lucii Orgoníkovou. Výbor nyní posoudí, zda všechny návrhy obsahují požadované náležitosti, poté by se měli všichni kandidáti poslancům představit. Výbor pak návrh zredukuje tak, aby na jedno volné místo připadli tři kandidáti, takže do rozhlasové rady by jich zůstalo 12 a do televizní rady jen tři.

Do rozhlasové rady kandiduje například bývalá poslankyně ČSSD Lenka Mazuchová, ředitel Národní knihovny a bývalý člen rady Pavel Hazuka i bývalý předseda této rady Jiří Florian. Do televizní rady mimo jiné navrhlo občanské sdružení Česko-estonský klub Praha bývalého poslance ODS Václava Nájemníka a Zeměpisné sdružení Brno bývalého člena této rady Dobromila Dvořáka.

Rada ČT má 15 členů, voleni jsou na šest let, každé dva roky se obmění třetina členů. Do náplně její činnosti patří například jmenování a odvolávání generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize, dále schvaluje rozpočet a závěrečný účet ČT, který předkládá sněmovně. Obdobné funkce zastává i Rada ČRo, která je devítičlenná; funkční období jejích členů je šest let, přičemž po dvou letech se vždy jedna třetina jejích členů vymění.

Neúplnost Rady ČRo znemožňuje jmenování nového generálního ředitele rozhlasu, protože k jeho zvolení je třeba hlasů alespoň šesti radních. Rada jich má nyní jen pět. Po Richardu Medkovi, který ke konci února odstoupil z funkce šéfa veřejnoprávní stanice ze zdravotních důvodů, tak nyní ČRo prozatímně vede Peter Duhan.