Do managementu ČT míří Žádník, Fridricha nahradí Bradáč

Praha - Manažerský tým České televize posílí Radek Žádník. Bude pověřen přípravou funkce budoucího ředitele programových okruhů. Oznámil to na dnešním zasedání Rady ČT generální ředitel Jiří Janeček. Definitivní podobu včetně personálního obsazení dostane většina funkcí k 1. lednu 2011. Do té doby budou všichni manažeři připravovat koncepce svých projektů. Dosavadní ředitel zpravodajství Milan Fridrich povede divizi nových médií, jeho funkci od srpna převezme Roman Bradáč. Z televize odejde programová ředitelka ČT Kateřina Fričová. Na této pozici ji nahradí Kristina Taberyová.

Novým vedoucím kanálu ČT2 se stane dosavadní personální ředitel ČT Jan Mrzena, který nahradí Fričovou. Pokračování přípravy nové podoby ČT2 převezme vedle Mrzeny i Vlastimil Ježek, který působil v minulosti mimo jiné jako ředitel Českého rozhlasu nebo Národní knihovny a nyní je členem Etického panelu České televize. Mrzena i nadále zůstane personálním ředitelem ČT.

Jiří Janeček:

„V souvislosti s digitalizací nastoupila spousta privátních televizí. Divák má šanci na českém mediálním trhu vybrat si mezi 72 česky mluvícími kanály. Konkurence je ohromná a my si v ní musíme najít svoje místo. K tomu směřuje celá restrukturalizace. Základní prioritou je udržet kvalitní program, udržet dramatickou tvorbu, udržet dětskou tvorbu, prostě to, co jiné televize nedělají a dělat nebudou, protože je to drahé.“

Zpravodajský program ČT24 bude od srpna řídit místo Fridricha Roman Bradáč, současný vedoucí kanceláře generálního ředitele ČT a bývalý zpravodaj televize ve Spojených státech. „ČT24 nadále zůstává programem veřejné služby, který bude diváky informovat o aktuálním dění,“ uvedl Bradáč. ČT1 bude i nadále vést Radan Dolejš a ČT4 bude mít na starosti Jiří Ponikelský. „Rada vnímá navržené projekty jako cestu dobrým směrem,“ prohlásil předseda Rady ČT Jiří Baumruk.

Radek Žádník

Narodil se v roce 1971, v roce 1995 ukončil fakultu financí na VŠE v Praze. Před nástupem do ČT pracoval pro poradenskou společnost Deloitte.

Vedoucí divize nových médií Milan Fridrich chce v první řadě udělat velkou inovaci webu České televize. „Každému programu České televize dát specializovaný portál, který bude přímo pro ten program a bude sloužit nejen z hlediska přenosu informací a zpráv, ale také jako silný marketingový nástroj. A v dalších fázích půjde ryze o nové technologie,“ upozornil Fridrich.

Janeček již dříve zdůraznil, že Česká televize nereaguje restrukturalizačním plánem na ekonomickou krizi, nýbrž na novou situaci na mediálním trhu. Plánované změny mají být reakcí na zásadní změny mediálního prostředí, způsobené rozvojem digitálního vysílání, internetu či globalizací.

Plánované obsazení vedoucích funkcí k 1. 1. 2011

Ředitel programových okruhů: Radek Žádník

ČT1: Radan Dolejš

ČT2: Jan Mrzena

ČT24: Roman Bradáč

ČT4: Jiří Ponikelský

Nová média: Milan Fridrich

Restrukturalizace podle dřívějších informací počítá mimo jiné se zrušením 120 pracovních míst v tomto roce a s dalšími úsporami,jako je například snížení nákladů služebních cest či počtu zpravodajských štábů v zahraničí.

Rada ČT zvolila nové členy dozorčí komise

Novými členy poradního orgánu ČT se stali Simona Macášková, Jiří Maceška, Jiří Malina, Jiří Staněk a Jiří Stránský. Předchozí komisi odvolala rada 9. června, protože se údajně zajímala o vyhlášená výběrová řízení ČT nad rámec pravidel.

Někteří členové rady ale označili způsob, kterým byla dozorčí komise odvolána, za nezákonný. Dnešní zasedání rady narušil výstup odvolaného předsedy dozorčí komise Ladislava Langera, který pro radních požadoval prostor k vyjádření. „Budu se bránit u soudu, nesouhlasím s tím, jak se tady s lidmi zachází,“ vzkázal radním Langer.

Jiří Janeček
Zdroj: ČT24