Digitální TV v Praze přijímá terestricky 48 procent lidí

Praha - Digitální televizní vysílání v Praze přijímá terestricky 48 procent lidí, přes kabelovou televizi 21 procent a přes satelit 19 procent obyvatel metropole. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila Národní koordinační skupina pro přechod na digitální vysílání. O přechodu na digitální vysílání v hlavním městě na konci dubna, kdy se vypínal žižkovský vysílač, vědělo podle průzkumu 99 procent Pražanů. Celkem 89 procent jich na příjem digitálního vysílání přešlo již před termínem vypnutí analogového vysílání ze Žižkova. Ti, kteří přechod odkládali, se odvolávali na časové důvody (26 procent) a skutečnost, že televizi nemají, nebo ji nesledují (18 procent). Desetina z nich pak přetočila anténu na vysílač Cukrák, který bude vysílat analogově až do podzimu.

Ti, kteří před termínem vypnutí nepřešli na digitální příjem kvůli nedostatku informací, tvoří pouze jedno promile všech pražských domácností. To je podle Národní koordinační skupiny číslo za hranicí statistické významnosti.Vypínání analogového vysílání stanovuje Technický plán přechodu na pozemní digitální televizní vysílání, který schválila vláda. Po vypnutí vysílače Praha-Žižkov bude na konci září vypnut vysílač Plzeň-Krašov a o měsíc později Praha-Cukrák. Digitalizace by měla být v Česku ukončena v létě 2012.