Český rozhlas chystá zpravodajský web k českému předsednictví

Praha - Český rozhlas (ČRo) spustí v polovině prosince zkušební provoz nového zpravodajského webu věnovaného nadcházejícímu českému předsednictví. V ostrém režimu budou stránky spuštěny 1. ledna, tedy v první den předsednictví České republiky Evropské unii, na něž také bude ze začátku web zaměřen. Na dnešním zasedání Rady Českého rozhlasu to uvedla šéfredaktorka Rádia Česko Hana Hikelová.

Redakce se zároveň stane základem nových stránek zpravy.rozhlas.cz, které nahradí dosavadní stránky iŽurnál.cz, přičemž značka iŽurnál zanikne. Rozpočet na rok 2009 je 13,3 milionu korun, na začátku bude mít čtyři zaměstnance, do léta příštího roku jich bude 13 s tím, že web bude využívat spolupráce s ostatními stanicemi ČRo.

Jak Hikelová uvedla na dotaz člena rady Antonína Zelenky, web nebude zaměstnávat fotografy či televizní štáby. Rada konstatovala, že se dohodla s vedením ČRo na zásadách, podle nichž by měl být web vybudován.

„Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli Václavu Kasíkovi, aby se rozhlasové poplatky vynakládaly na takovou podobu webu, která by se snažila konkurovat zavedeným komerčním internetovým zpravodajským serverům a televiznímu vysílání,“ uvedla rada ve svém usnesení, které jednomyslně přijala. „Jde o doplňkovou službu pro posluchače, kde prioritou bude rychlý a přehledný převod rozhlasových příspěvků pro zpravodajský web,“ uvedla rada.

Vydáno pod