Česká televize testuje zvukový popis pořadů pro nevidomé

Česká televize zahajuje testování vysílání zvukového popisu pro nevidomé (Audio Description – AD). Dochází tak k prvnímu otevřenému vysílání AD v rámci distribuce TV vysílání do domácností. Se zvukovým popisem odvysílá Česká televize v pátek večer premiérový díl seriálu Vyprávěj a v neděli večer televizní film Vánoční hvězda.

Na počátku letošního roku proběhly ve spolupráci s Asociací televizních organizací (ATO), Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) a Českými Radiokomunikacemi (ČRa) testy vysílání AD ve třetím digitálním terestrickém multiplexu z vysílačů Žižkov a Cukrák, které ověřovaly kompatibilitu TV zobrazovačů, momentálně dostupných v prodejní síti, s touto službou. Zároveň tyto testy prověřovaly, zda u některých přijímačů nemůže dojít k omezení kvality příjmu standardního vysílání v souvislosti se službou AD.

Česká televize prováděla v průběhu celého roku testování odbavení pořadů s AD v rámci vnitřního distribučního okruhu České televize. V tomto týdnu dochází k přechodné změně konfigurace terestrického šíření v MUX-1 a na satelitní platformě (vložení další zvukové modulace) a prvnímu otevřenému vysílání AD v rámci distribuce TV vysílání do domácností. Se zvukovým popisem bude v pátek večer odvysílán jeden díl seriálu Vyprávěj a v neděli večer televizní film Vánoční hvězda.

O připravovaném testování AD byla informována Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a Česká televize požádala její zástupce, aby byl test z jejich strany sledován a vyhodnocen. „Bude nás zajímat, zda tato forma vyhovuje potřebám zrakově postižených, a určitě si vyslechneme připomínky těch, pro něž je služba určena,“ říká ředitel techniky ČT Ivo Ferkl.