Bezpečnostní radu zajímá strategie proti kyberútokům

Praha - Ministr vnitra Radek John (VV) musí Bezpečnostní radě státu předložit svůj návrh strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti ještě předtím, než dokument projedná vláda. Shodla se na tom Bezpečnostní rada státu na svém dnešním jednání. John má materiál kabinetu představit do poloviny letošního roku, bezpečnostní rada jej chce vidět dříve, neboť problematiku pokládá za důležitou. Bezpečnostní rada se zabývala i situací v Afghánistánu i vývojem v NATO, kde pokračují snahy uvést v život závěry listopadového aliančního summitu.

Rada dnes také zhodnotila podzimní cvičení NATO Cyber Coalition 2010, které bylo zaměřené na procvičování procedur kybernetické ochrany a schopností spolupráce mezi odpovědnými složkami státu na národní i mezinárodní úrovni.

Českou republiku na cvičení zastupoval tým expertů ze Střediska reakce na počítačové incidenty ministerstva obrany, který se prý do akce zapojil „relativně úspěšně“. Nejsložitější ze tří cvičených scénářů vyřešil jako první ze všech účastnických zemí, tedy i před experty z Francie, Británie a Spojených států, a vyřešil všechny úkoly cvičení.

Schváleno bylo i zhodnocení dalšího cvičení z loňského podzimu, které se konalo pod názvem Krize 2010. Toto cvičení orgánů krizového řízení vycházelo z národní strategie boje proti terorismu pro léta 2010-2012 a zúčastnili se ho policisté, hasiči a také zpravodajské služby nebo firmy, na které by mohl být případný teroristický útok směřován. Policisté tehdy nacvičovali i v budově pražského ústředí České národní banky (ČNB), a to reakci na teroristický útok.

Vydáno pod