Ztělesnění duševna přibližuje paralelní zkušenosti

Praha – V areálu psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze mohou lidé prostřednictvím umění proniknout do světa pacientů s duševní poruchou. V rámci mezinárodního projektu Paralelní zkušenosti zde byla otevřena výstava nazvaná Ztělesnění duševna, autory sedmdesáti exponátů je jedenáct autorů-pacientů. Prohlédnout si nejen obrazy mají návštěvníci možnost zdarma ještě dnes a zítra.

Součástí projektu je i krátký interaktivní film pro jednoho diváka, ve speciálním boxu může zažít, co vnímá pacient se schizofrenií, když má dojít na poštu. Konají se i přednášky a diskuse s psychiatry, jejichž cílem je přiblížit svět duševně nemocných veřejnosti. „Kultura a umění může být jedním z nejpřirozenějších prostředků ke vzájemnému sdílení nebo otevření dialogu mezi jednotlivými komunitami,“ vysvětluje koordinátorka projektu Radka Prošková.

Cílem projektu Paralelní zkušenosti je právě otevření dialogu mezi laickou i odbornou veřejností a lidmi s psychickým onemocněním. Chce ukázat, že problém sociálního vyloučení této skupiny občanů je problémem nás všech.

Reportáž Maria Kubaše (zdroj: ČT24)

Navázat dialog pomáhá umění. „Člověk s duševním onemocněním mluví v prvé řadě k někomu druhému, který je vlastně v něm,“ říká kurátor výstavy Ztělesnění duševna Bruno Solařík. „Ona je to svým způsobem komunikace. Její základem je snaha dostat se ze sebe ven a dostat taky něco ze sebe ven.“ Výtvor duševně nemocného je tak šifrou, v níž se ukrývá smysl sdělení, a zároveň prostředkem komunikace.

Výstava Ztělesnění duševna je jen jednou ze čtyř částí projektu Paralelní zkušenosti. Prohlédnout si ji lidé mohou do soboty 18. září, od 10:00 do 18:00 hodin. Po skončení se expozice představí také v Bratislavě, Drážďanech a Vídni.

  • Obraz Zdeňka Koška zdroj: Stránky projektu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1955/195416.jpg
  • Obraz Pavly Fridrichové zdroj: Stránky projektu http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1955/195415.jpg