Žofie a Ferdinand. Velká láska i Velká válka na českých zámcích

Konopiště - "Ve Vídni jsem se skvěle bavila. Dobrý arcivévoda František byl skutečně dojemný, tancoval se mnou čtverylku. Také mi dal krásnou velikou kytici," psala v roce 1891 Žofie Chotková své sestře. Devět let před svatbou s předpokládaným následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d'Este a třináct let před sarajevským atentátem, při němž oba zemřeli. Tento dopis je jedním z mnoha exponátů výstavy na zámku Konopiště, která bude téměř po celý rok doprovázet letošní návštěvnickou sezonu hradů a zámků a její hlavní téma.

Řadu akcí na svých objektech podřídil Národní památkový ústav v roce 2014 stému výročí sarajevského atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu, velkovévodu Františka Ferdinanda d'Este. Stěžejní částí programu je výstava Spojeni v životě i smrti na zámku Konopiště, hlavním a posledním sídle Františka Ferdinanda a jeho ženy Žofie Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu. 

„Žofie byla nižšího stavu než Ferdinand, který patřil k Habsburkům, ktežto ona byla pouhou hraběnkou. To se císaři Franzi Josefovi nelíbilo, proto dost dlouho trvalo, než svolil ke sňatku,“ přiblížila kastelánka Marie Krejčová začátek vztahu, jemuž dvorní politika příliš nepřála. Svolení dostal pár až v roce 1890 a v červenci stejného roku byli sezdáni.

Ferdinand d'Este a Žofie Chotková před radnicí v Sarajevu
Zdroj: ČT24/NPÚ

Návštěvníci Konopiště si do 31. října mohou prohlédnout soukromé věci z jejich vztahu, včetně korespondence, z dob jejich společného života i před ním. Velký prostor je také věnován sarajevském atentátu, k němuž došlo 28. června 1914. Událost byla roznětkou k první světové válce. Na výstavě jsou mimo jiné k vidění šaty, které měla Žofie v onen nešťastný den na sobě.

Zpřístupněn je také soukromý byt arcivévody anebo reprezentační pokoje, dokládající Ferdinandovu vášeň pro lovectví. „Konopiště koupil v dost zdevastovaném stavu, takže se pustil do rekonstrukce exteriérů i interiérů. A protože to byl pokrokový člověk, zavedl ústřední topení nebo hydraulický výtah,“ upozornila Anna Sedláčková, správkyně konopišťského depozitáře. 

Smuteční oznámení o smrti Ferdinanda d'Este a Žofie Chotkové
Zdroj: ČT24/NPÚ

Výstavu doplní mimo jiné přednášky anebo 2. srpna letní slavnost, na níž se budou podávat Františkovy ovocné knedlíky a vařit pivo. „Státní zámek Konopiště není ale jediným, který má přímé vazby na císařskou rodinu, mezi dalšími je například zámek Zákupy nebo Velké Březno,“ připomněla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, že i další památky připravují akce související s hlavním tématem letošní návštěvnické sezony.  

KAM NA DALŠÍ VÝSTAVY?

Zámek Zákupy byl v červenci 1900 svědkem svatby následníka trůnu s Žofií Chotkovou. K výročí pracovníci zámku zpřístupní nové prostory připomínající členy habsburského rodu, kteří zde pobývali; plánuje také technické prohlídky císařova osobního výtahu a jeho stanic a strojovny z roku 1870 či výstavu jiřin, nejoblíbenějších květin císaře Ferdinanda Dobrotivého.  

Zámek ve Velkém Březně se bude důkladněji věnovat Žofii Chotkové, která zde vyrůstala. Od konce června zde bude možné navštívit dvě výstavy: Žofie Chotková a Velké Březno, zaměřenou na její život na tomto místě, a Velké Březno ve Velké válce 1914–1918, věnovanou nejen životu hraběcí rodiny Chotků za války, ale také osudům padlých za první světové války. První světová válka se promítne také do scénáře několika nočních prohlídek.

S rodem Chotků je spojen také zámek Veltrusy, jejich barokní letní sídlo. V sobotu 9. srpna se zde konají Dožínky hraběte Chotka.

Zámek Buchlovice zažíval v prvních dvou desetiletích 20. století nejvýznamnější období své dlouhé historie. V této době sem za tehdejším majitelem, elitním diplomatem a ministrem zahraničních věcí habsburské říše, hrabětem Leopoldem Berchtoldem, dojížděly klíčové osobnosti evropské politiky. V Buchlovicích tohoto muže, jednoho z autorů diplomatického ultimáta Srbsku, které vedlo k rozpoutání světové války, připomene výstava, otevřená od května do září 2014.

Téma památek NPÚ se tak neomezí jen na připomínku atentátu - zahrnuje i připomenutí vypuknutí první světové války, životy a osudy významným osobností té doby nebo radikální změnu životního stylu a podmínek, způsobenou mimo jiné rozvojem vědy a techniky během 19. století. 

K projektům z tohoto okruhu patří například prohlídka Mazlíčci a zvířátka šlechtického pána na zámku Mníšek pod Brdy nebo prohlídková trasa Pokrok nezastavíš ve Slatiňanech. V Lednici, která patřila k prvním elektrifikovaným objektům na Moravě, si návštěvníci projedou zrestaurovanou elektrorozvodnu z roku 1910 a Ratibořice v květnu ozvláštní květiny z časů, kdy Evropa (ještě) tančila valčík.

Zámek Konopiště
Zdroj: ČT24/NPÚ