Zimmermann napsal Kafku pro pokročilé

Praha - Společnost Franze Kafky vydala novou knihu o pražském německém spisovateli. Knihu Jak porozumět Kafkovi napsal Hans Dieter Zimmermann a do češtiny ji přeložil literární vědec Josef Čermák. V originále se kniha jmenuje Kafka pro pokročilé - autor tím naráží na časté "začátečnické" pojímání Kafky pouze na základě biografie a rozborů jeho vztahu k otci. Zimmermannova kniha je i tak určena Kafkovým čtenářům, nikoli badatelům.

Autor se vyhýbá rozebírání různých interpretací Kafkova díla, vysvětluje dobové reálie včetně tehdejšího literárního provozu, aby vedl čtenáře k tomu, v čem tkví Kafkova výjimečnost z hlediska literárního umění.

Hans Dieter Zimmermann je profesorem Institutu pro literární vědy Technické univerzity v Berlíně a působí i v Česku; je hlavním editorem rozsáhlého projektu Tschechische Bibliothek/Česká knihovna, který převedl do německého jazyka přes tři desítky děl české literatury. V roce 2000 dostal od prezidenta Václava Havla Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Je také členem poroty mezinárodní literární Ceny Franze Kafky.

Nakladatelství Franze Kafky před dvěma lety dokončilo třináctidílnou edici Dílo Franze Kafky v českých překladech. Doplňuje ji vydáváním sekundární literatury: od dosud neznámých vzpomínek současníků Setkání s Franzem Kafkou přes legendární Kafkův životopis od Maxe Broda, Eseje o Kafkovi spisovatelky Libuše Moníkové či francouzské literární historičky Marthy Robertové Sám jako Franz Kafka k vědecké monografii „…v jednom poschodí vnitřní babylonské věže…“ od filologa Marka Nekuly.

Vydáno pod