„Zázrak Západu“ slaví výročí

Paříž - Slavnostní mší na Mont-Saint-Michel v Normandii začaly první květnový den oslavy 1300. výročí založení místního opatství, které je jedním z nejproslulejších stánků křesťanství a zároveň jednou z nejznámějších památek středověku v západní Evropě. Oslavy potrvají až do října příštího roku.

Stavba, zapsaná na seznamu UNESCO, leží na skalnatém ostrůvku, který dnes s pevninou spojuje hráz a cesta. Díky své mimořádnosti, dané jak jeho polohou, tak architekturou, si místo vysloužilo přízvisko „zázrak Západu“ a ročně ho navštíví 3 miliony poutníků a turistů. Opatství má zhruba podobu pyramidy, kterou ve výši 170 metrů završuje socha archanděla Michaela na špici věže chrámu. Podle legendy ho tam v roce 708 založil biskup Aubert z nedalekého Avranches, kterému se zjevil archanděl Michael a požádal ho, aby na ostrůvku vystavěl kostel. 

Datum zahájení oslav bylo zvoleno s ohledem na svátek Nanebevstoupení Páně. Chystají se slavnostní mše, pouti, výstavy, koncerty, odborné debaty a kolokvia i setkání s umělci - od června do listopadu bude na ostrově probíhat velká fotografická výstava, která nabídne kolem 150 snímků ostrova, na konci července začne festival 13 století mezi nebem a zemí, během kterého se uskuteční řada divadelních představení a koncertů.

Oslavy se odehrávají krátce po zahájení prací s cílem zachovat ostrovní charakter Mont-Saint-Michel. Jedním z jejich ústředních bodů bude nahrazení hráze se silnicí mostem. Hráz totiž znemožňuje volný pohyb mořských proudů a přispívá tak k zanášení zátoky u Mont-Saint-Michel pískem. Při zachování dosavadního stavu by hrozilo, že za čtyřicet let by už Mont-Saint-Michel nemusel být ostrovem.