Září, měsíc trhů a jarmarků

Praha, Beroun - Tradice trhů a jarmarků přežívá v České republice dodnes. Výrobky zručných řemeslníků se vhodně doplňují s lidovou zábavou v nejčistším slova smyslu. Nejvíce akcí jako jsou trhy, jarmarky, posvícení či vinobraní se pořádá v září. Jsou oblíbené, vyhledávané a hojně navštěvované.

Takové byly i Hrnčířské trhy v Berouně, kde 8. a 9. září proběhl 11. ročník setkání více než dvou stovek hrnčířů a keramiků z celého Česka. Akce na Husově náměstí byla součástí oslav Dnů evropského dědictví.

Naprosto plné berounské náměstí dosvědčovalo, že trhy a trhovci mají co nabídnout. Kvalitní a originální keramické výrobky připomínaly, že keramické řemeslo má u nás dlouhou tradici. Kýčovité výrobky se na stáncích objevovaly minimálně, zato nápaditosti a originality bylo dostatek a to jak v užité keramice tak v zahradní i čistě umělecké.

Zároveň s Hrnčířskými trhy probíhal i Jarmark starých řemesel, na kterém návštěvníci mohli na vlastní oči vidět při práci lidového hrnčíře, řezbáře, kořenáře či pekaře a připraveny byly i ukázky výroby dřevěných hraček, předení na kolovrátku a tkaní.

Vydáno pod