Zahájení bienále Industriální stopy

V pražské Galerii Švestka bylo dnes oficiálně vyhlášeno 4. bienále Industriální stopy, které proběhne v druhé polovině září v Praze, Kladně, Liberci a Ostravě. Organizátoři akce zároveň pokřtili fotografickou publikaci Evy Dvořákové, Benjamina Fragnera, Tomáše Šenbergera a Pavla Friče Industriál_paměť_východiska vydanou u příležitosti oslav 300. výročí ČVUT. Kniha dokumentuje stav některých průmyslových objektů a areálů v Česku v rozmezí let 2003 – 2006 a naznačuje jejich moderní využití.

Ředitel spolupořádajícího Výzkumného centra průmyslového dědictví Benjamin Fragner za hlavní cíl bienále považuje zmapování stavu průmyslového dědictví v celé České republice. Podle něj je i důležitá inspirace v zahraničí. Akce by také měla pomoci oživit místa, která zůstávají doposud nepovšimnuta, více zviditelnit naše průmyslové dědictví na turistické mapě a v neposlední řadě přiblížit toto téma širší veřejnosti. Nejdůležitější událostí Industriálních stop pak bude konference v Ekotechnickém muzeu v Praze-Bubenči (bývalá unikátní čistírna odpadních vod), kde se pořadatelé budou snažit propojit pohledy a přístupy různých profesí, které mají často protichůdné zájmy: památkářů, developerů, architektů, stavebních inženýrů a dalších lidí z oblasti kultury.

Výpravná publikace čtyř autorů Idustriál_paměť_východiska pak zachycuje historii a současný stav starých továren, jatek, cukrovarů, mlýnů, hutí a dalších staveb, jejich architekturu a typologie, navazující na jednotlivá průmyslová odvětví. Kniha je rozdělena do devíti tematických sekcí (Pece, Těžní věže, Mlýny, Voda a energie, Voda a město, Cukr, líh, olej, maso, Haly, Etážovky a Pivo). Celostránkové fotografie staveb doplňují informace o jejich tvůrcích, o technickém vybavení, použitých materiálech, přestavbách a vůbec jejich osudech. Těží z bádání památkářů, teoretiků a historiků architektury z okruhu Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT v Praze, které letos slaví už tři sta let existence technického vzdělávání.