Za Dürerem do Liberce

Liberec - Výjimečná výstava grafického díla norimberského umělce Albrechta Dürera ze soukromé sbírky profesora Ulricha Schulze představující 255 grafik, sklízí v Oblastní galerii v Liberci velký úspěch. Ještě do 1. září se mohou zájemci pokochat například dřevořezem Jezdci Apokalypsy nebo mistrovskou mědirytinou z let 1513–1514 Rytíř, smrt a ďábel či grafikou Melancholie. Kromě takřka kompletní Dürerovy grafické tvorby výstava představuje na 30 knih s jeho grafikami.

„Profesor Ulrich Schulz sbírá grafiky Dürera celý život, první získal již ve dvanácti letech. Všechny, které nashromáždil, jsou originály. Schulzova sbírka je téměř úplná,“ uvedl Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie v Liberci. Sbírka má hodnotu několika milionů eur. Například Jezdce z Apokalypsy Schulz koupil v roce 1953 za 10 tisíc eur, dnes jsou hodnoceny přibližně na 300 tisíc eur.

Národní galerie v Praze v roce 2006 uspořádala výstavu prací Albrechta Dürera související s Dürerovým slavným obrazem Růžencová slavnost, jejž má NG ve své sbírce. Od té doby se rozsáhlejší expozice Dürerových děl nekonala.

  • Dílo Albrechta Dürera zdroj: Muzeum Norimberk
  • Dílo Albrechta Dürera zdroj: Muzeum Norimberk

Albrecht Dürer (1471–1528), německý malíř, grafik a teoretik, patřil k největším osobnostem evropské renesance. Začínající umělec prošel dílnou norimberského malíře Michaela Wolgemuta a roku 1494 se vydal na svou první cestu do Itálie, kterou historik umění Erwin Panofský neváhal označit za „počátek renesance v zemích Severu“. Po návratu z italské cesty se naplno rozvinula Dürerova grafická i malířská tvorba, ve které zúročil nabité zkušenosti. Dürer pracoval pro přední umělecké mecenáše, jako byli Fuggerové nebo císař Maxmilián I., který mu roku 1512 udělil titul dvorního malíře. Díla Albrechta Dürera jsou zastoupená ve všech světových muzeích a patří k nejcennějším sbírkovým předmětům.

ALBRECHT DÜRER - Oblastní galerie, U tiskárny 1, Liberec, 14. 06. 2013 – 1. 09. 2013. Výstava je pořádána v rámci Kulturních dnů Dialog 2013 Liberec – Augsburg, ve spolupráci s Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Výstavu podpořili Crown Fine Art Frankfurt nad Mohanem a Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s. r. o.