Vznikl Design Cabinet CZ

Praha - Po zrušení sedmnáctiletého Design centra ČR a jeho dvou pracovišť s galeriemi se v České republice ztratila platforma, na které by se scházeli a potkávali designéři, podnikatelé a zájemci o design z řad odborné i laické veřejnosti.

Zmizel tak i zdroj erudovaných informací pro veřejnost, média a různé instituce, zaniklo místo, kde se mohli vzdělávat a vystavovat designéři, sdružení, spolky, skupiny nebo firmy pod odborným kurátorstvím a za pomoci týmu vzdělaných expertů.
 
Design Cabinet CZ usiluje o částečnou nabídku těchto ztracených služeb. Opírá se o nestátní a soukromé zdroje a usiluje o získání všech dostupných forem financování. Design Cabinet CZ má sloužit jako servisní tým pro designéry, podnikatele, firmy, studenty a školy všech stupňů a typů. Chce propagovat design ve všech jeho polohách s důrazem na profesionální kvality, mapovat současný stav českého designu a vést jeho archiv.
 
Svoji činnost zahajuje 2. dubna otevřením veřejně přístupné knihovny designu rozšířenou o oblast architektury a stavitelství. Vedle tištěných časopisů, knih, publikací, katalogů a dalších materiálů, CD a DVD zde budou postupně přístupny také počítače s připojením na internet.
 
Dům, v němž Design Cabinet CZ sídlí, navrhl ing. arch. Jiří Kroha, stojí ve dvorním traktu na Václavském nám. 31. 
  
Design Cabinet CZ vznikl na platformě ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Architecture & Building Foundation), která byla založena v roce 1991. Ta je mj. organizátorem soutěže Stavba roku (od roku 1992) a organizuje celoživotní vzdělávání v oborech architektura a stavitelství.