Význam i půvab fotografie ukazuje Národní galerie

Praha - Národní galerie pořádá v Paláci Kinských výstavu s názvem Fotografis collection reloaded. Jedná se o reprízu výstavního projektu, který na podzim uspořádalo Bank Austria Kunstforum ve své galerii ve Vídni. Ve sbírce Fotografis Bank Austria jsou zastoupeni světoznámí fotografové od počátků fotografie ve čtyřicátých letech 19. století až do 80. let století dvacátého. Expozice obsahuje 250 vrcholných děl mezinárodní fotografie, vybraných z více než 400 exemplářů sbírky. Výstava potrvá do 8. února.

Na výstavě je možné vidět ohromující práci jednoho z „otců fotografie“ Williama Henryho Foxe Talbota, který v roce 1841 napsal: „Znám jen málo věcí ve vědě, které by byly tak ohromující jako postupně se objevující obraz na fotografickém papíře.“ K němu se směle řadí skotští průkopníci nového vynálezu David Octavius Hill a Robert Adamson. Významnou pozici ve sbírce zaujímají rovněž snímky z cest Francise Frithe nebo Maxima Du Campa, stejně jako chronofotografie Eadwearda Muybridge.

Fotografická sbírka patřící k nejvýznamnějším na světě vzniká od roku 1976 a v případě pražské expozice jde o její první překročení rakouských hranic. „Dlouho zase vystavena nebude, protože materiál nemůže být vystaven stále. Je to naprosto unikátní výstava, podobný materiál v České republice ještě nikdy nebyl k vidění,“ říká ředitel Národní galerie (NG) Milan Knížák.

Na výstavě nechybí ani piktorialismus - fotografický směr zejména 19. století, který sledoval malířské a grafické vzory v technice i námětech, reprezentují Julia Margaret Cameron, Edward Steichen a Heinrich Kühn. Zastoupen je i styl „straight photography“ („přímá fotografie“) dvacátých a třicátých let 20. století založený na vlastnostech fotografického média - věrné a opticky ostré zachycení reality.

Tomáš Vlček, ředitel sbírky moderního a současného umění NG:

„Jsme rádi, že do souboru našli cestu i velcí fotografové z Čech - František Drtikol, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler nebo Josef Sudek.“

K nejvýraznějším autorům výstavy patří Man Ray, Alexander Rodčenko, André Kertész, László Moholy-Nagy, kteří se řadí mezi avantgardní umělce zkoušející možnosti fotografie ve vyjádření především dadaistickém a konstruktivistickém. V expozici má místo i reportážní fotografie a sociální dokument, jež hrají nezastupitelnou roli v dějinách fotografie 20. století. Tento žánr je představen především v práci Henriho Cartiera-Bressona nebo Diane Arbusové. Výběr uzavírají ukázky ze staršího díla současných rakouských umělců, jako je např. Arnulf Rainer.

  • Fotografis Reloaded zdroj: Fotografis Reloaded http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/598/59752.jpg
  • Dílo fotografa Mana Raye zdroj: Národní galerie http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/585/58490.jpg
Vydáno pod