Výtvarně tvořící literáti versus píšící výtvarníci

Praha - V rámci veletrhu Svět knihy probíhá v Galerii Vltavín výstava nazvaná SLOVEM I OBRAZEM, která se zabývá fenoménem propojení výtvarné a slovesné tvorby. Budou na ní představeni autoři, kteří se primárně zabývají literární činností a často tvoří i zajímavé výtvarné výstupy, ve společnosti s autory, kteří se primárně zaobírají výtvarným uměním a přitom dokáží zajímavým způsobem vládnout slovu.

Cílem projektu je upozornit na kvalitu práce i v oblasti, v níž jsou někteří ze zúčastněných autorů méně známí, a snaha spojit dva kreativní, tvůrčí obory společným jmenovatelem. Široce pojatá výstava tak představuje most mezi dvěma obory, které si v minulosti byly poměrně blízké (pohlédneme-li na historii umění 20. století, která gradovala až k lettrismu a vizuální poezii) a poprvé v českém výstavnictví souhrnně seznamuje veřejnost s výtvarně tvořícími literáty a píšícími výtvarníky.
 
V průřezu všemi generacemi žijících autorů, počínaje Janem Švankmajerem, Ludvíkem Kunderou a Adrienou Šimotovou, a konče generací Tomáše Přidala, Vikiho Shocka ad. se na výstavě oběma druhy své tvorby představí zhruba čtyřicet autorů. Každý z nich vybral ze své současné tvorby několik výstupů obou forem, a výstava tak představuje aktuální tendence v díle každého ze zastoupených autorů.
 
Výstava je doprovázena obsáhlým katalogem, který se dané problematice věnuje rozsáhlým textem historika, filosofa a estetika Jana Suka, kurátorů Kateřiny Tučkové a Radima Kopáče a texty a reprodukcemi děl zastoupených autorů.
 
Slovem i obrazem - autoři: Milan COUFAL, Roman ERBEN, Radek FRIDRICH, Jan GABRIEL, Jaroslav CHOBOT, Blanka JAKUBČÍKOVÁ, Ellen JILEMNICKÁ, Vladimír KOKOLIA, Jaroslav KOVANDA, Milan KOZELKA, Josef KROUTVOR, Ludvík KUNDERA, Patrik LINHART, Michal MACHAT, Ivan MATOUŠEK, Ivo MEDEK, Alena NÁDVORNÍKOVÁ, Petr NIKL, Bohumil NUSKA, Vít ONDRÁČEK, Marian PALLA, Petr PAZDERA PAYNE, Kateřina PIŇOSOVÁ, Tomáš PŘIDAL, Pavel REJCHRT, Jaroslav RÓNA, Viktorie RYBÁKOVÁ, Miroslav SALAVA, Michal ŠANDA, Viki SHOCK, Michal SINGER, František SKÁLA JR., Adriena ŠIMOTOVÁ, Jan ŠTOLBA, Jan ŠVANKMAJER, Vlastimil TŘEŠŇÁK, Richard TYMEŠ, Eduard VACEK, Petr VÁŠA, Ivo VODSEĎÁLEK, Václav VOKOLEK, Karel ZLÍN 
  
22. 4.-25. 5.  Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1

29. 6.-31. 7. Galerie Katakomby, Divadlo Husa na provázku, Brno

10.-30. 11. Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod

Vydáno pod