Vyšla osmá ročenka české architektury

Praha - Společnost Prostor - architektura, interiér, design vydává každý rok přehled české architektury. Výběrem staveb je pověřen vždy jeden architekt. Stavby jsou prezentovány s ohledem na odbornou veřejnost, tedy architekty a teoretiky architektury staveb. Výběr do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty.

Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti a přinášet podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény.

Sestavením letošního ročníku byl pověřen architekt Jan Šépka - absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze a školy architektury AVU v Praze. V roce 1998 založil společně s Petrem Hájkem a Tomášem Hradečným ateliér HŠH architekti, s. r. o. V letech 1992 až 1998 získal pětkrát první místo ve veřejných architektonických soutěžích: za projekt dispečerského stavědla v Praze, za projekt Prašného mostu v Praze, za řešení úprav Horního náměstí v Olomouci, za návrh výdlažby Jiřského náměstí na Pražském hradě a za řešení Arcidiecézního muzea v Olomouci. Čtyři práce byly oceněny na Grand Prix Obce architektů. Za projekt Prašného mostu získal rovněž v roce 1993 Cenu Jaromíra Krejcara a realizace Horního náměstí v Olomouci byla v roce 2001 oceněna v zahraničí čestným uznáním Piranesiho ceny. 
 
„Mým záměrem bylo vybrat takové stavby, kde se autorům povedlo realizovat jejich původní koncept. To se nakonec ukázalo jako složitější, než se původně zdálo. Zjistil jsem totiž, že málokomu se podařilo původní koncept beze zbytku realizovat,“ přibližuje svoji vizi Šépka.
 
Podle něho je česká architektura v poměrně tristním stavu. Málokdo ji totiž vnímá jako obor. Tento svůj názor opírá o své poznatky při práci na ročence. Např. zjistil, že z 18 000 zkolaudovaných projektů v minulém roce se architekti podíleli pouze na desetině produkce.