Veronika Palečková zachycuje prchavé vteřiny

Praha - Malířka a grafička Veronika Palečková vystavuje do 22. února 2009 v galerii Nová síň. Pod názvem Moje únorová "vteřina v lednu" prezentuje svá poetická díla jak v obrazech tak v sochařském ztvárnění. Výtvarnice, která již nalezla místo na mezinárodní umělecké scéně, se věnuje volné i užité grafice, kresbě, malbě, a plastice, knižní ilustraci a pracím pro architekturu.

„Veronika Palečková patří k těm, kdo hlubinné zakotvení své básnické obrazivosti hledají a nacházejí v české tradici. Smyslový lyrismus křehkého romantického snění obohacuje o zneklidňující znaková torza, jimiž promlouvá drama a neklid doby, stejně jako možné tragédie individuálního osudu. Její bílá je sice prochvělá andělským erotismem, ale přesto i sem pronikají ohlasy krutosti existence. Jakoby obraz dával tušit, že bílá může být i symbolem smrti,“ charakterizuje tvorbu umělkyně kurátor Českého muzea výtvarných umění v Praze PhDr. Jan Kříž.

Veronika Palečková: narozena 25. 4. 1962 v Praze. Studovala v atelieru knižní kultury a písma u prof. F. Buranta na VŠUP v Praze (1980-1986), v ateliéru litografie u prof. A. Hadada na Ěcole Nationale Supérieure des Beaux Arts v Paříži, na Académie de la Grande Chaumiè tamtéž (1984-1985), absolvovala mimořádné studium grafiky u prof. L. Čepeláka na AVU v Praze (1986-1988). Na základě stipendií studovala v devadesátých letech v Kanadě, USA, Švýcarsku a Mexiku. Členka SČUG Hollar. Pracuje ve svobodném povolání.  Je zakladatelkou a majitelkou nakladatelství Popokatepetl. Zastoupena ve sbírkách v Japonsku, Velké Británii, Kanadě, USA, UMP v Praze a jinde.

Nová síň - Voršilská 3, Praha 1 (otevřeno mimo pondělí 11:00 - 18:00). Setkání s autorkou v úterý 10. a 17. února od 17:00 do 19:00.

  • Veronika Palečková autor: ČT24, zdroj: Veronika Palečková http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/685/68414.jpg
  • Veronika Palečková autor: ČT24, zdroj: Veronika Palečková http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/685/68411.jpg
Vydáno pod