V Třešti začala výstava kněžských ornátů a vánočních přání

Třešť - Zdobné kněžské ornáty, štoly, oltářní přikrývky a další liturgické textilie si mohou návštěvníci ode dneška prohlédnout v Muzeu Vysočiny v Třešti na Jihlavsku. Podle průvodkyně Zdeňky Dankové pocházejí z třešťské fary a jsou převážně z období baroka a secese. Souběžně v muzeu začala i výstava vánočních a novoročních přání a papírových betlémů.

„Ornáty jsou na výstavě vystavené jednak černé, které se používaly při pohřbech, jednak fialové, do kterých se kněží oblékají o nedělích v adventní a postní době. Červené roucho kněz nosí o svatodušních svátcích, o svátcích apoštolů a mučedníků. Bílé roucho si pak obléká o významných slavnostech, jako jsou Vánoce či Velikonoce,“ vysvětlila Danková.

Vánoční a novoroční přání pocházejí ze sbírky Marie Bašeové. Jejich autory jsou třeba malířka Marie Fischerová-Kvěchová, ale také Mikoláš Aleš, Josef Mánes a Josef Wenig. Ty z českých dílen mohou návštěvníci porovnat s pohlednicemi z ciziny.

Výstavy Vánoce do obálky a Z třešťské fary

potrvají ve Schumpeterově domě v Třešti do 1. února. Souběžně s nimi si tam návštěvníci mohou prohlédnout stálé expozice světoznámých dřevěných betlémů.

Vydáno pod