V Museu Kampa budou přednášky o výtvarném umění

Praha - Lektorské oddělení Musea Kampa připravilo nový cyklus přednášek, besed a filmů, kterým chce široké veřejnosti představit české moderní umění. První díl cyklu zahájí 18. března v podvečer přednáškou kurátora Jiřího Machalického o Skupině 42. Výklady se pořádají jednou za dva týdny do června, poté budou pokračovat od září do prosince.

„Cyklus volně navazuje na umělecká díla ze sbírky Jana a Medy Mládkových a mapuje vybrané kapitoly z dějin poválečného umění v české kulturní a historické souvislosti,“ řekla Karina Kottová z Musea Kampa. Na každou lekci budou pozváni i známí umělci a teoretici umění.

Machalický obohatí přednášky vizuálními prezentacemi a ukázkami děl z depozitáře Musea Kampa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná, bude je prokládat také promítáním dokumentárních filmů režiséra Petra Skaly.

Setkání začíná Skupinou 42, která určovala vývoj českému poválečnému umění. Jejím členem byl básník a výtvarník Jiří Kolář, který je v galerii zastoupen rozsáhlou kolekcí. „Druhá přednáška se bude věnovat informelu, který se sice v Čechách rozvinul o něco později než v Evropě, ale má svůj zvláštní charakter vycházející ze specifické společenské, kulturní a politické situace,“ dodala Kottová.

Další přednášky se budou věnovat experimentálnímu umění šedesátých let nebo skupině Křižovatka a Nové citlivosti, vizuální poezii a uměleckým směrům lettrismu, minimalismu a skupině UB 12. Promítnou se i dokumentární filmy o skupině Zaostalí, fotografce a výtvarnici Běle Kolářové a malíři, grafikovi a sochařovi Stanislavu Kolíbalovi.

Vydáno pod