V Evropském parlamentu se poprvé udělovala filmová cena LUX

Brusel - Cenu získal turecký snímek Na druhé straně. Film o druhé generaci tureckých přistěhovalců v Německu se stal prvním snímkem, který byl oceněn poslanci Evropského parlamentu. Trofej inspirovaná Babylónskou věží představuje symboliku ceny. Evropský parlament bude totiž prostřednictvím ceny LUX financovat titulky ve 23 úředních jazycích Evropské unie a původní jazyková verze bude upravena pro neslyšící diváky a diváky s částečným sluchovým postižením.

Hanna Schygulla, německá herečka, udělení ceny komentuje: „Je to trochu jako ve filmu, myslím to, že v této sněmovně se teď mluví o filmech. Chci poděkovat za udělení této ceny. LUX je jako světlo a film potřebuje mnoho světla. Doufám, že to přinese do filmu nový smysl. Děkuji samozřejmě také Fatih Akinovi, který tu dnes nemůže být, za to, že udělal film o naději.“


Poslanci měli možnost vidět nominované snímky v prostorách Evropského parlamentu. Vedle vítězného filmu tureckého režiséra Fatiha Akinova se do nejužší nominace dostaly rumunský film 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny a francouzsko-portugalský snímek Dodnes krásná.

Producent vítězného filmu Klaus Macek o natáčení v Turecku říká: „Točení v Turecku, v Istanbulu ukázalo, že to bude pro tuto zemi ještě dlouhý proces, než se stanou členy Evropské unie. Turci jsou sebejistí lidé a zdá se, že jejich integrace je jedinou cestou, jak se nějak hnout z místa.“

V České republice bude mít film Na druhé straně premiéru 15. listopadu.

Vydáno pod