Úspěšná výstava české dekadence se představí v Belgii

Praha - Díla nejslavnějších českých malířů a sochařů, jejichž tvorbu inspirovaly myšlenky a postoje dekadence, budou představena od 30. ledna do 10. května v Belgii na výstavě DEKADENCE. ČESKÉ ZEMĚ 1880 - 1914 /Dekadence. Bohemian Lands 1880 - 1914/ ve dvou prestižních galeriích Hôtel de Ville v Bruselu a Musée provincial Félicien Rops v Namuru. Jedná se o výstavu, která se konala na přelomu let 2006 a 2007 v pražském Obecním domě a setkala se s mimořádným zájmem.

Idea dekadence prolíná v českém prostředí řadou uměleckých směrů, ať už jde o neoromantismus, ranou avantgardu, expresionismus nebo kubismus. Nové pohledy na ní přinesla výstava V barvách chorobných. Idea dekadence a umění v českých zemích 1880 - 1914, kterou v Obecním domě v Praze navštívilo více než 30.000 diváků. Výstava v Belgii se bude konat od 30. ledna do 10. května 2009.

V Belgii bude výstava rozdělena na dva tematické soubory. První prezentuje větší objem děl zaměřených na nitro umělce a agonii individua a bude instalován na bruselské radnici. Druhý soubor, inspirovaný démonem lásky a sexualitou, bude představen v Musée provincial Félicien Rops v Namuru, ležícím 65 kilometrů od Bruselu.

Oba výstavní celky se pojí s klíčovými náměty dekadence - sebeanalýza prostřednictvím autoportrétů, zobrazení smrti jako východiska, láska a sexualita. Kromě známých a uznávaných umělců jako byl například František Bílek, Karel Hlaváček, ale také Max Švabinský, Alfons Mucha, Jan Preisler a František Kaván, Jan Zrzavý, František Kobliha či Ladislav Šaloun, vybral kurátor i autory méně vystavované, například Jaroslava Panušku nebo Josefa Mandla. Vystavena budou díla pocházející z řady státních a soukromých sbírek. Tak veliký výstavní soubor opouští hranice České republiky po mnoha letech.

Osobnost Féliciena Ropse

není české veřejnosti neznámá a pro mnoho umělců konce 19. století byla velkým inspiračním zdrojem. „Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se zástupci namurského muzea i jejich velkému zájmu o uskutečněnou výstavu z Obecního domu vznikla iniciativa instalovat výstavu právě do těchto prostor a tematicky propojit Ropsovy erotické malby a lepty s díly českých výtvarníků,“ uvádí kurátor výstavy Otto M. Urban.

Výstavu pořádají za českou stranu Arbor vitae societas a Památník národního písemnictví a stala se oficiální doprovodnou akcí předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

Vydáno pod