Uprchlíci přeběhnou v paradoxu exotiky přes Art Wall

Uprchlíci na Art Wall (zdroj: ČT24)

Zdi Letenských sadů ve středu obsadí fotografie odrážející současnou uprchlickou krizi a sílící islamofobní nálady. Projekt Tisíc a dvě noci německé umělkyně Mandy Gehrtové zaštítí galerie Art Wall. Výstava kombinuje obrázky ze stejnojmenné knihy Zikmunda a Hanzelky a současné záběry z uprchlických táborů v zemích Blízkého východu a severní Afriky.

Obličeje za ostnatými dráty, ruiny domů či přeplněné lodě patří mezi každodenní uprchlickou realitu. Gehrtová ji záměrně staví do kontrastu s exotickými snímky a orientálními výjevy oblastí jako Sýrie, Turecko, Jordánsko, Irák, Libanon a Egypt.

Zatímco současný fotografický materiál sleduje zkázu syrských měst a cesty uprchlíků, historické fotografie pocházejí z výprav českých cestovatelů Zikmunda a Hanzelky po zemích Blízkého východu a severní Afriky, které uskutečnili od konce 40. do začátku 60 let.

Zatímco dnes vyvolává ve značné části české veřejnosti jakákoli zmínka o muslimech směs obav a odporu, v knihách popisujících své putování Orientem nešetřili Zikmund a Hanzelka obdivem k hrdým a pohostinným obyvatelům, s nimiž se na svých cestách setkali.

Projekt reaguje na sílící islamofobii v České republice a Německu. Protože je toto téma tak aktuální, považuji za důležité vyjádřit se prostřednictvím uměleckého díla a vést veřejnou diskuzi.
Manda Gehrtová

"Projekt Mandy Gehrtové není jen apelem k solidaritě s lidmi, kteří se ocitli v tísni, ale evokuje i specificky českou historickou roli v oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Socialistické Československo považovalo Sýrii za strategického partnera a vyváželo do Sýrie stejně jako i do dalších arabských zemí zbraně. I ve světle těchto našich politických vazeb se dnešní odpor části české veřejnosti k přijímání uprchlíků a nezájem o osud těchto lidí jeví jako pokrytectví," dodává kurátorka galerie Zuzana Štefková. Sama autorka připomíná, že současnou situaci popsal Mezinárodní červený kříž jako nejhorší humanitární krizi od konce druhé světové války. 

Jako doprovodný program k výstavě se 19. září uskuteční diskuse o uprchlictví a situaci Syřanů v Čechách.

Vydáno pod