Umění včera a dnes: Perspektivy postkoloniálního myšlení v současnosti

Umění včera a dnes, dlouhodobý přednáškový cyklus pro veřejnost pražské UMPRUM, pokračoval 9. prosince přednáškou sociologa Ondřeje Lánského. Jeho příspěvek o perspektivách postkoloniálního myšlení v současnosti bylo možné sledovat také v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam najdete v tomto článku.

ZÁZNAM přednášky (zdroj: ČT24)

Anotace: Přednáška se bude věnovat výkladu některých metodologických a teoretických přínosů postkoloniálního myšlení pro současné sociální vědy a pro pochopení moderní společnosti. Nejprve se zaměří na představení vybraných témat postkoloniálního myšlení a zároveň se pokusí obecný interpretační rámec postkolonialismu konkretizovat pro české prostředí. Ústředním cílem bude pochopit vyložené myšlení jako základ pro zkoumání problému chudoby, rasismu a sociálního vyloučení mimo jiné v České republice.

Záznamy všech přednášek z UMPRUM, které odvysílal web ČT24, najdete zde.