Umění včera a dnes: Martin Ritter / Úkol překladatele

Závěrečný příspěvek jarní části cyklu Umění včera a dnes - překlad, který připravuje Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, přednesl Martin Ritter. V přímém přenosu 9. 5. si mohli jeho přednášku nazvanou Úkol překladatele aneb čistý jazyk jmen, přísné dějiny významů a (lidské) souzení poslechnout i návštěvníci webu ČT24. Záznam je k dispozici v tomto článku.

Anotace: Na základě odstínění od pojetí jazyka v Gadamerově hermeneutice představené v knize Pravda a metoda vyloží Martin Ritter charakteristické rysy Benjaminova pojetí jazyka, zejména jeho koncepci jazyka věcí a jazyka jmen, koncept překladu jako kontinuální transformace a také Benjaminovu interpretaci vyvstání znakové a významové roviny jazyka. V pozadí výkladu bude tradiční otázka, nakolik a v jakém smyslu má jazyk přirozený, resp. konvencionální původ.

MARTIN RITTER přednáší na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a je zaměstnancem Filosofického ústavu AV ČR. Vydal knihu věnovanou filosofii jazyka Waltera Benjamina a řadu překladů od Theodora Adorna přes Zygmunta Baumana až po Slavoje Žižeka.

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Překlad (zdroj: ČT24)

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30, v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Předešlé přednášky z VŠUP si můžete připomenout na následujícím odkazu: