Umění včera a dnes: Ivan Foletti / Bůh z boha

Druhým příspěvkem 18. pokračování cyklu veřejných přednášek Umění včera a dnes, které pořádá VŠUP, byla 24. dubna přednáška Ivana Folettiho nazvaná Bůh z boha: Kristus jako ideologický překlad Dia Serapida. V přímém přenosu ji zprostředkoval web ČT24, kde také je k dispozici záznam.

Anotace: Diskuze o původu raně křesťanské ikonografie a o pramenech, které ji inspirovaly, se v historiografii odvíjí již od 70. let 19. století. Mezi základní otázky patří vznik obrazu Krista: je založen na vizuálním překladu ikonografie císaře, jak to tvrdí André Grabar (1936), nebo Jupitera, jak navrhuje Thomas Matthews (1993)? Přednáška Bůh z boha: Kristus jako ideologický překlad Dia Serapida si klade za cil vymezit se vůči stávající debatě (především na metodologické úrovni) a nastínit zároveň nový pohled. Vycházeje z detailní formálně-kompoziční a textové analýzy položí otázku týkající se estetických a ideologických zdrojů zobrazeni Kristovy tváře. Na základě antropologických studií posledních let se nakonec pokusí komplexněji popsat mechanismy, jež provázejí ikonografická „stvoření“ nových bohů.

IVAN FOLETTI vystudoval dějiny umění na univerzitě v Lausanne a dnes přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Je specialistou na středověké umění a zvláštní pozornost věnuje umění byzantskému. Ve své vědecké práci se věnuje historiografii, křesťanské ikonografii a liturgii ranného středověku.

Další přednáškou cyklu Umění včera a dnes – překlad bude 2. května příspěvek Jiřího Kroupy na téma Slova pro architekturu: Santini a stereotomnost v architektuře.

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30, v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Překlad (zdroj: ČT24)

Předešlé přednášky z VŠUP si můžete připomenout na následujícím odkazu: