Umění včera a dnes: Co je vidět, o čem se nemluví

Tématem osmnáctého pokračování cyklu veřejných přednášek Umění včera a dnes, pořádaných Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, je překlad. Prvním příspěvkem byla 10. dubna přednáška Mileny Bartlové nazvaná Co je vidět, o čem se nemluví (pohyb na hranici). V přímém přenosu ji zprostředkoval web ČT24, záznam je k dispozici v tomto článku.

Anotace: Běžně používáme metafory spojující obraz s jazykem (např. řeč obrazu, číst obraz). Pokud bychom ale od nich chtěli více, než mohou dát, zavedly by nás snadno k neporozumění specifickému vizuálnímu vyjadřování. Dějiny, teorie a kritika výtvarného umění se pohybují vždy na hranici, kde převádějí či překládají mezi oběma stranami.

Prof. Milena Bartlová je česká historička umění. Specializuje se na umění a kulturu středověku, zabývá se rovněž metodologií dějin umění. Vedle rozsáhlé odborné činnosti je také popularizátorkou dějin umění. Aktuálně vydala knihu Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou.

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Překlad (zdroj: ČT24)

Další přednáškou cyklu Umění včera a dnes – překlad bude 24. dubna příspěvek Ivana Folettiho na téma Bůh z boha: Kristus jako ideologický překlad Dia Serapida.

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30, v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Předešlé přednášky z VŠUP si můžete připomenout na následujícím odkazu: