Tři šéfové sbírek Národní galerie u ledu. Fajt je odvolal

Praha - Tři z pěti ředitelů sbírek Národní galerie odvolal dnes z funkce ředitel instituce Jiří Fajt. Odvolaní šéfové se brání, že ředitelovo rozhodnutí je v tuto chvíli bezdůvodné, děje se uprostřed úspěšných výstav, navíc bez adekvátní personální náhrady. Fajt by chtěl výběrové řízení na nové šéfy sbírek vypsat během několika měsíců, kandidáty by rád našel mezi odborníky v zahraničí.

Změny v Národní galerii: Ředitel Fajt odvolal tři šéfy sbírek (zdroj: ČT24)

Odvoláni byli Vít Vlnas, Šárka Leubnerová a Helena Musilová, o dosavadní vedení tak přišly Sbírky starého umění, umění 19. století a moderního a současného umění. Zůstává ředitelka Sbírky grafiky a kresby Alena Volrábová a ředitelka Sbírky orientálního umění Markéta Hánová.

Vít Vlnas, odborník na staré umění, v Národní galerii působí téměř třicet let, před nástupem Jiřího Fajta a po odvolání jeho předchůdce Vladimíra Rösela, v jehož týmu pracoval, byl pověřen řízením instituce. „Nedokážu si představit, že bychom vedle sebe mohli fungovat. Myslím, že je svým způsobem spoluzodpovědný za stav galerie,“ zdůvodnil Vlnasovo odvolání Fajt. „Rozhodně bych nesměšoval roviny osobní a profesní,“ namítá Vlnas, který rozhodnutí vedení označil za překvapivé. „Ještě loni se v Národní galerii za úspěšné výstavy rozdávaly prémie, nikoli výpovědi,“ podotkl.

Helena Musilová pracovala v Národní galerii deset let, rok a půl vedla ve Veletržním paláci Sbírku moderního umění. Výstavy, které v této hlavní budově NG byly připraveny, a předloženou koncepci označil Fajt za „nevyhovující“. Na rozhodnutí o odvolání Musilovou nejvíce zarazilo, že byla vyzvána k úplnému odchodu z galerie. „Respektujeme právo generálního ředitele sestavit si tým, na druhou stranu nerozumím tomu, proč takto,“ uvedla.

Šárka Leubnerová, šéfka Sbírky umění 19. století, jako jediná odvolaná dostala nabídku zůstat v galerii jako kurátorka. Přesto odmítla. „Jsem v galerii třicet let, vlastně celý svůj profesní život. Chci se vrátit k vědecké práci,“ zdůvodnila odmítnutí.

Vedením tří sbírek jsou zatím pověřeni vedoucí zaměstnanci galerie.

Personální obměnu nejvyššího vedení avizoval Fajt už od svého nástupu letos v červenci. Od září působí v Národní galerii na pozici ředitele sbírek a výstav Adam Budak. O sbírky pak má pečovat přibližně poloviční počet kurátorů, než kolik jich v instituci působí dnes. Jejich místa chce Fajt obsadit v mezinárodním konkurzu.

  • "Respektujeme, že si generální ředitel chce vybrat svůj nejbližší tým. Na pozice ředitelů sbírek významných galerií bývají obvykle vypisována výběrová řízení. Žádné takové řízení vypsáno není, proto nerozumíme, proč jsme odvoláváni nyní, bez důvodu, dva týdny před Vánoci, uprostřed běžících úspěšných výstav a projektů," uvedli ve společném stanovisku odvolaní ředitelé.

Účelové rozhodnutí?

Současně byla podle nich vedením NG požádána odborová organizace, aby projednala návrh, kterým bez náhrady ruší všechny neobsazené odborné pozice kurátorů NG. Odborová organizace dnes návrh neschválila, doplnili. Bývalým ředitelům vadí, že jejich odvolání Fajt nekonzultoval s vědeckou radou NG a odbornou veřejností. „Informováno nebylo ani ministerstvo kultury jako zřizovatel, jak tomu bývá obvyklé,“ tvrdí.

Dva ze tří ředitelů byli prý důrazně požádáni o úplný odchod z NG. „Z tohoto pohledu se záměr vedení NG zrušit všechna volná místa na pozicích kurátorů jeví jako účelový. A z pohledu odvolaných ředitelů, kteří by mohli pokračovat ve své kurátorské, vědecké a publikační činnosti, jako odborně likvidační,“ míní odvolaní. Připomínají, že Musilová je garantem mezinárodního projektu František Kupka 2017 a Vlnas hlavním autorem nedávno zahájené výstavy o umění benediktinského řádu a všichni tři jsou garanty několika grantových projektů, kterými je NG v letošním a dalších letech řešitelem.

„Všichni dobře víme, že staré vedení dělalo velmi mnoho proti nástupu Jiřího Fajta. Upřímně mě udivuje, že odvolaní zaměstnanci, kterým je doporučeno, aby odešli, z toho dělají veřejnou událost. Nevím, co očekávají,“ nepovažuje Fajtovo rozhodnutí naopak za nijak překvapující Milena Bartlová, historička umění, která byla členkou komise, jež současného generálního ředitele vybrala.

M. Bartlová: Nevím, proč z toho odvolaní dělají veřejnou událost (zdroj: ČT24)