Tři knižní tipy Libora Dvořáka

Kanadská prozaička Alice Munroová, nositelka Man Booker International Prize 2009, se v povídkové sbírce Útěk věnuje především tématu lásky a vášně a s nimi spojených radostných i tragických životních zvratů. Stejné téma bychom jistě našli i v díle a životě Williama Shakespeara, jehož životopis v kontextu doby zachycuje monografie Brita Parka Honana. Jazykem zcela odlišným od toho, který používal slavný britský dramatik, je napsána kniha Warrena Millera Prezydent Krokadýlů, která vychází dvojjazyčně. Všechny tři knižní novinky tentokrát okomentoval překladatel Libor Dvořák.

Alice MUNROOVÁ / Útěk
(Paseka, 299 Kč)

Anotace: Po obrovském úspěchu předchozí sbírky Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel přichází Alice Munroová s další sbírkou osmi povídek. Držitelka mnoha literárních cen spolu s prestižní Man Booker International Prize se opět vrací ke svým typickým tématům: lásce, vášni, radostným i tragickým zvratům v lidském životě, které ale vždy nahlíží novým a fascinujícím způsobem. Mladé protagonistce titulní prózy, toužící opustit panovačného manžela, ale nakonec neschopné učinit osudový životní krok, nezkušené venkovské dívce, vstupující do světa dospělých a zasažené poznáním mezí milostného citu i dalším autorčiným hrdinkám je souzeno zakusit nejen sílu milenecké či rodičovské lásky, ale také bolest, jakou její důsledky dokážou způsobit jejich blízkým i jim samotným. Komentář Libora Dvořáka: „Je to kniha, kterou můžeme jen doporučit. Zejména v dobách, kdy, pokud jde o milostné prózy, se dostáváme spíše ke čtivu než k literatuře.“

Knižní novinky komentuje Libor Dvořák (zdroj: ČT24)

Park HONAN / Shakespeare – životopis
(Paseka, 499 Kč)

Anotace: Nejhranější dramatik všech dob přitahuje pozornost nejen svou tvorbou, ale i dlouhou řadou otazníků a nepotvrzených hypotéz obklopujících jak jeho tvůrčí dráhu, tak soukromý život. Alespoň na některé otázky se pokouší odpovědět právě vycházející Shakespearův životopis, jehož autorem je Park Honan. Na základě podrobného studia místních pramenů Honan v monografii vykresluje zejména rodinné a společenské poměry Shakespearova stratfordského dětství, ale i obraz světa alžbětinských divadel a londýnského veřejného dění vůbec. Komentář Libora Dvořáka: „Kniha Parka Honana, britského shakespearologa je nesmírně užitečná, nesmírně čtivá, což je v případě takovéto knihy také velice důležité. Milovníkům tohoto velikána, nikoli jenom světové literatury, ale obecně světové kultury, přiblíží nejrůznější okolnosti nejslavnějších i méně známých Shakespearových děl a také alžbětinské divadlo, dobu nebo poměry v jeho rodině.“

Warren MILLER / Prezydent Krokadýlů (The Cool World)
(Argo, 298 Kč)

Anotace: Drsný příběh o harlemských dětech, které jsou okolnostmi donuceny příliš brzy dospět a uznávat pouze násilí, vzbudil rozruch hned několikrát. Poprvé při svém vydání nesmlouvavým pohledem a drsným jazykem, podruhé sporem dvou překladatelských ikon Jana Zábrany a Josefa Škvoreckého o autorství českého překladu. Román vychází v češtině už potřetí. Slang americké ulice zachycený v překladu se pochopitelně liší od současné mluvy, ale že přesto neztratil nic ze své čtivosti a živosti, může český čtenář ocenit díky dvojjazyčnému vydání. Komentář Libora Dvořáka: „Upřímně řečeno, dnes je dle mého soudu nejdůležitější, že ta kniha existuje a že se můžeme podívat, jak se doslova revolučně překládalo v liberálnějších letech šedesátých. Potud je tato kniha opravdu činem záslužným, ať už podíl obou pánů na definitivním textu byl jakýkoli.“  

  • Útěk zdroj: Paseka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2311/231047.jpg
  • Shakespeare - životopis zdroj: Paseka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2311/231055.jpg
  • Warren Miller / Prezydent Krokadýlů autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2312/231104.jpg