Tma je jen absence světla. Erbenová fotí V bezetmí

Pražská Galerie Fotografic se halí do tmy. Může za to fotografka Kristýna Erbenová, která na tomto místě prezentuje svou práci pod názvem V bezetmí. Snímky v tomto souboru byly pořízeny výhradně v noci, pouze za využití měsíčního světla a citlivého filmového materiálu středního formátu.

„V kruzích oběžných drah, v rytmu roků, měsíců a dní, uvykáme řádu, který zůstává nepoznán. Ve dne čelíme zdání, že jsme s to uchopit skutečnost, tušit, vědět, být přesvědčeni, že viděné není klamem. Setmění mate a svádí ke slepotě, k uzavření bran poznání a odstoupení od touhy pronikat hlouběji. A přitom právě za tmy se rodí a umírá, právě noc dává vyniknout nebeským znamením, podle nichž člověk tisíce let směřoval své kroky,“ představují galeristé expozici sedmadvacetileté Erbenové.

Pro tu je tma jen nedostatkem světla. Barvy, tvary a hranice světla se pro umělkyni v půlnočním klidu zastavují a pózují tak, aby je mohla pečlivě zachytit. V bezetmí se zaměřuje na to, co během dne míjíme. Hlavní roli hrají stíny a hvězdy vrhající odlesky.

Kristýna Erbenová: „Jsem jako lovec, který číhá. Na nějaký pohyb, záblesk světla, zajímavý tvar, který se najednou vykreslí ve tmě. Zároveň ale nikdy přesně nevím, jak bude fotografie vypadat. Nikdy nevidím jasně.“

Noční náruč Galerie Fotografic láká návštěvníky až do 21. června.

Bezetmí Kristýny Erbenové (zdroj: ČT24)