Synagogy jako symboly emancipace

Praha - Židovské muzeum v Praze připravilo výstavu, která podrobněji představuje a přibližuje dramatické osudy synagog v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V období 1800-1918 bylo vybudováno 360 synagog, z nichž se jich do dnešní doby dochovalo pouze 90.

Naprostá většina synagog byla vypálena během říšského pogromu za tzv. křišťálové noci v listopadu 1938, po nacistické okupaci českých zemí v březnu 1939 nebo po deportaci místních židovských obyvatel do koncentračních a vyhlazovacích táborů v roce 1942. Svou daň si vybraly i závěrečné boje druhé světové války. Po roce 1945 zůstaly jejich budovy ve velké míře prázdné a chátraly, nebo byly využívány k nejrůznějším druhotným účelům. Až v devadesátých letech minulého století se podařilo zahájit několik renovačních projektů.

Synagogy v českých zemích (zdroj: ČT24)

„Výstava Židovského muzea v Praze, která volně navazuje na úspěšnou expozici 'Barokní synagogy v českých zemích' (2011), představuje více než dvě desítky synagog se zvláštním zaměřením na jejich dispozice, vnitřní uspořádání a výzdobu. Opomenuti nezůstali ani jejich architekti a stavitelé. Na příbězích jednotlivých staveb výstava dále přibližuje rozvoj židovských obcí v období, kdy se židovské obyvatelstvo stalo významnou součástí hospodářského, kulturního a společenského života českých zemí, ale i dobu nacistické perzekuce, která vedla ke zničení většiny z nich. Zvláštní pozornost je také věnována obnově některých dochovaných synagog, k níž v současné době na území České republiky dochází,“ přibližuje expozici kurátor výstavy Arno Pařík.

Symboly emancipace. Synagogy 19. století v českých zemích - 21. března 2013 – 4. srpna 2013. Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha, otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků 9-18 h. Komentované prohlídky: 28. března a 25. dubna od 16 h.