Svatý Václav v komiksu. A středověkém!

Praha – Národní knihovna oživuje legendu o zemském patronu sv. Václavovi výstavou, která vznikla zvětšením převážně knižních iluminací. Především díky propojení obrazu a textu v iluminacích nese výstava název Svatý Václav ve středověkém komiksu. Komiks sice patří k fenoménům dvacátého století, ale už středověké iluminované rukopisy k němu mají svým důrazem na obrazovost velmi blízko. Jako zdroj pro exempláře výstavy posloužil rukopis Život svatého Václava od Matyáše Hutského od Křivoklátu. Rukopis je uložen v Rakouské národní knihovně, rakouská strana se chystá jeho věrnou kopii pro náruživé sběratele v květnu vydat.

Svatý Václav v komiksu (zdroj: ČT24)