Sváteční program ČT: od bohoslužby k české měně

Den české státnosti se odráží i v programu České televize. Kromě přímého přenosu slavnostní bohoslužby ze Staré Boleslavi patří ke svátečním pořadům také dva dokumenty o sv. Václavovi a slavnostní večer k 28. září Česká měna, který vznikl v režii brněnského HaDivadla.

Staroboleslavský chrám Nanebevzetí Panny Marie, v němž je uchováváno Palladium země české, kovový reliéf Madony s dítětem, jemuž katolíci připisují zvláštní ochrannou moc nad českými zeměmi, ožívá každé září Národní svatováclavskou poutí. ČT odvysílá v přímém přenosu poutní mši svatou (ČT2 v 10:00), celebrovanou pražským arcibiskupem Dominikem Dukou.

28. září je dnem, kdy byl zavražděn kníže Václav, patron české země a symbol české státnosti. Jemu se věnují dva dokumenty ze svátečního programu ČT. Signum (ČT2 v 11:40) seznámí s legendami o tomto českém světci a také s poznatky antropologa Emanuela Vlčka, které získal zkoumáním Václavových ostatků. Dvojí život knížete Václava (ČT2 ve 20:00)se pokouší odhalit skutečnou tvář tohoto muže pod nánosem legend, polopravd a historických klišé.

  • Česká měna zdroj: Nová scéna
  • Česká měna zdroj: Nová scéna

Vyvrcholením svátečního programu bude záznam slavnostního večera ke Dni české státnosti z Nové scény Národního divadla. Večer nazvaný Česká měna (ČT2 od 21:00), který připravil tým brněnského HaDivadla, bude mít podobu moderní divadelní symfonie. Zazní myšlenky a úvahy historických osobností, které dobře známe z vyobrazení na českých bankovkách. Představeny budou ale netradičně, bez historizujících kostýmů a zatěžujících biografických odkazů.