Strahovský klášter zpřístupnil klenotnici

Deset let zabraly restaurátorské práce a příprava nové stálé výstavy, na kterou zve Strahovský klášter. Takzvanou klenotnici odborníci sestavili ze stovky vzácných předmětů určených pro církevní obřady a vytvořených v období od středověku do počátku 20. století.

Na výstavě s názvem Klenotnice Strahovského kláštera budou moci lidé spatřit kalichy, monstrance či relikviáře od středověku po počátek 20. století, ale také bohatě zdobené liturgické oděvy. Uvidí rovněž reliéfní štíty na rakve či medaile vydávané klášterem při slavnostních příležitostech.

Dochované předměty vznikly buď přímo na objednávku řádu, nebo se do jeho majetku dostaly koupí či darem. Většina jich pochází z 18. a 19. století. „Pokud byste zde hledali předměty z gotiky, tak je tu až na výjimky nenajdete, protože ty nám z velké části odnesli husité už v 15. století,“ vysvětlil kurátor Libor Šturc. A co nepadlo do rukou husitů, odvezlo švédské vojsko v roce 1648 po obléhání Prahy.

Mezi nejstarší a umělecky nejcennější exponáty se řadí relikviářové desky z přelomu 13. a 14. století. „Jsou původem z Jiřské baziliky, po josefínských reformách byly zakoupeny v dražbě na Strahov,“ upřesnil Šturc.

Nejvzácnější klenot pokladnice je zároveň tím nejrozměrnějším na výstavě a před sedmi lety byl dokonce prohlášen za národní kulturní památku. „Socha ukřižovaného Krista je ze 30. let 14. století, původem z Jihlavy,“ doplnil kurátor.

Strahovský klášter zpřístupnil klenotnici (zdroj: ČT24)

Expozice zachycuje nejen vývoj, ale i praktickou funkci vystavených předmětů. Určeny totiž nebyly pro okázalé předvádění bohatství, ale sloužily běžnému duchovnímu životu v klášteře. A dodnes slouží – proto si současný opat Strahovského kláštera může jakýkoli z exponátů z klenotnice vypůjčit.