Stopa Běly Kolářové zdobí Fotograf Gallery

Praha - Na tři desítky fotografických experimentů Běly Kolářové jsou vystaveny v pražské Fotograf Gallery. Ucelenou a některými položkami objevnou soukromou sbírku raných děl originální umělkyně představí výstava s názvem Otisk, stopa, linie.

Životní partnerka básníka a výtvarníka Jiřího Koláře patří mezi nejoriginálnější české umělkyně 20. století. Spojuje se s ní i pojem ženského umění. Podle kurátorky Marie Klimešová jsou práce Kolářové příkladem neokázalého, ale velmi přesně promyšleného napětí ženského a mužského rodu.

„Běla Kolářová se ve své fotografické tvorbě zaměřila na nejbanálnější, nejobyčejnější předměty nebo zlomky předmětů, které nacházela kolem sebe. Ovšem náměty jsou velice často silně metaforické. Do oněch banálních zátiší vkládala poctu modernímu umění. Jsou tam zašifrovány odkazy k několika významným malířům, nalezneme v nich variace na Jacksona Pollocka a podobně. Nedá se tedy říct, že by to byly pouze obrázky každodennosti,“ upozornila kurátorka v rozhovoru pro ČT24.

Kolářová se zabývala nejrůznějšími výtvarnými technikami a postupy. Všímala si všedních předmětů, vytvářela nejrůznější druhy koláží a materiálové asambláže. Výstava ve Fotograf Gallery přibližuje především rané období z 60. let minulého století, kdy odložila fotografický aparát a začala pracovat s takzvaným umělým negativem. Tvořila přímo s fotografickým papírem, či otiskovala předměty do parafinu rozetřeného na celuloidové destičce.

Kolářová se narodila v roce 1923 v Terezíně, zemřela předloni v Praze. S Jiřím Kolářem se seznámila v polovině 40. let, dlouhá léta spolu spolupracovali a vytvářeli i společná díla. Od poloviny 50. let se Kolářová zabývala fotografií, zaujala ji městská periferie a poetika podobná Skupině 42. Zavrhla fotografii zobrazující a s tímto médiem experimentovala.

Výstava děl Běly Kolářové nazvaná Otisk, stopa, linie potrvá v pražské Fotograf Gallery do 17. února 2012.