Stigmata 2x2

Ostrava – Výstava Stigmata v Galerii Cooltour, jež je součástí ostravského multižánrového centra současného umění, je přátelskou konfrontací čtyř umělců. Své obrazy a projekty na ní představují dva sochaři a dva malíři.

Koncepce 2x2 nabízí zajímavé srovnání absolventů Ostravské univerzity s umělci ze Slovenska a Polska. Protějškem domácího sochaře Václava Bučka je Agnieszka Mikolajczyk z Lodže. Ostravský malíř Václav Rodek se potkává s malířem stejné generace Matějem Fabiánem z Bratislavy.

Zastřešujícím pojmem jejich vystavených děl, který dal také název výstavě, jsou stigmata. „Řecky je stigma něco jako znamení, ale v přeneseném smyslu je to něco, co ovlivní člověka, aby dělal umění,“ vysvětlil kurátor výstavy Daniel Balabán, vedoucí katedry malby Ostravské univerzity.

  • Vaclav Rodek / Dvě figury v prostoru (2012) zdroj: Galerie Cooltour
  • Agnieszka Mikolajczyk / Klony (2011) zdroj: Galerie Cooltour

Odborný asistent katedry sochařství téže univerzity Robert Buček je z tohoto pohledu stigmatizovaný křesťanským uměním. Romanticko-expresivní plátna Matěje Fabiána zase vypovídají o stigmatizaci atmosférou filmů, například Predátora. „Máme před sebou i hledačsko-experimentální obrazy Václava Rodka a hermeticko-materiálové objekty Agnieszky Mikolajczyk,“ doplnil Balabán. „Všechny samy stigmatizovány se podílejí na následném procesu dalších stigmatizací, a řekl bych, že vedou z otroctví krizí dnešních dnů.“

Výstava Stigmata potrvá v Galerii Cooltour do 28. května. Je prvním z cyklu 2x2, do něhož se zapojí učitelé a studenti ostravské fakulty umění.

Reportáž Petry Sasínové (zdroj: ČT24)