Staré pověsti české interaktivně

Praha - Poslední velkou výstavou před rekonstrukcí historické budovy Národního muzea je expozice „Staré pověsti české“, která si klade za úkol představit nejstarší české mýty ve všech projevech minulosti i současnosti. Před očima návštěvníků ožijí postavy mytických Přemyslovců - praotcem Čechem počínaje a Hostivítem, který je podle legend otcem Bořivoje, prvního historicky doloženého Přemyslovce, konče.

Výstavu tvoří slavné i zcela neznámé obrazy, sochy, knihy, ilustrace, grafika, střelecké terče, divadelní kostýmy a scénografické návrhy, mince a medaile, ale i reklamy, karikatury 19. a 20. století. Návštěvníci se mohou těšit na jedinečné archeologické exponáty, například hrob kolínského knížete, ale také na falza a omyly, která bádání o dávné historii provázely. Expozice ovšem nabízí i zábavné pojetí pověstí. Lidé si tak mohou například potěžkat Bivojova kance nebo vystoupat na horu Říp.

„Historických artefaktů 6.–10. století je relativně dost, ale dokladů ve smyslu písemných záznamů máme pramálo, respektive skoro žádné. Veškeré zprávy, které o této době máme, je nutné odkázat do oblasti legend. Ovšem jsou to legendy, které začaly žít vlastním životem a během staletí se vlastně skutečností staly,“ upozornil v rozhovoru pro Studio 6 ČT24 komisař výstavy Petr Mašek.

Komisař dále uvedl, že součástí výstavy jsou také některá falza a omyly, které se během minulosti vytvořily. „Máme tady třeba tzv. vyšehradskou mísu nebo sekeru praotce Čecha, což byly reálné archeologické nálezy, o kterých se vědci domnívali, že by mohly pocházet z období starých pověstí, ale později se ukázalo, že jde o omyl,“ informoval dále Mašek.

K nejcennějším exponátům patří předměty z hrobu kolínského knížete z 9. století. Hrob byl objeven roku 1864, ale vzápětí byl bez podrobného výzkumu zničen. Naštěstí se dochovala unikátní pohřební výbava, která je nyní vystavena v Národním muzeu. „Velký zájem očekáváme i v případě exponátů, které se vztahují ke kouzelnické škole v Budči. Podařilo se nám odhalit, že tato česká kouzelnická škola je o celých tři sta let starší než ta britská Harryho Pottera v Bradavicích,“ říká Petr Mašek. V Budči podle Aloise Jiráska sídlil vojvoda Krok. Za něho zde existovala škola, v níž se studenti učili bohoslužbě, starým zpěvům i věštbám a kouzlům. Založena měla být v roce 687. Rowlingová oproti tomu tvrdí, že škola v Bradavicích byla založena před 1000 lety, tedy kolem roku 1000. 

Výstava bude doplněna a oživena řadou interaktivních her a bude zde také promítán loutkový film Jiřího Trnky.

  • Staré pověsti české zdroj: Národní muzeum http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1999/199872.jpg
  • Staré pověsti české autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1997/199692.jpg
  • Staré pověsti české autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1997/199691.jpg
  • Staré pověsti české autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1997/199689.jpg
  • Staré pověsti české autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1997/199690.jpg