Sisyfos on-line: Inteligence rostlin

Web ČT24 v rámci projektu Kultura on-line zprostředkovává přímé přenosy především kulturních akcí a přednášek, ale i příspěvků z jiných zajímavých okruhů. Nově k živému vysílání z AVU, VŠUP, Centra Dox nebo Divadla Kampa přibyly přednášky organizované Českým klubem skeptiků Sisyfos. První z nich - z cyklu Věda kontra iracionalita - na téma Inteligence rostlin se konala 18. ledna. Záznam je k dispozici v tomto článku.

Přednášku s následnou diskusí vedl prof. Zdeněk Opatrný z katedry experimentální biologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Anotace: Jsou rostliny jen „živé věci“, nebo osobité inteligentní bytosti? Moderní věda soustavně studuje mechanismy jejich komunikace a vnímání nejrůznějších signálů. Těch vnitřních, jimiž řídí život svých buněk ve prospěch celého organismu, i těch vnějších, jimiž reagují na podněty okolního prostředí. Klade si otázky o povaze jejich „inteligence“, možnostech existence jejich „nervového systému“, o nástrojích, s jejichž pomocí rostliny vidí, slyší, hmatají, očichávají či ochutnávají svět pro ně přátelský i nepřátelský. Analyzuje signalizaci chemickou i fyzikální, zkoumá podstatu jejich reakcí na stresy či škůdce. A snaží se získané poznatky využít ve prospěch lidstva i budoucího světa, mimo jiné vytvářením rostlin kvalitativně nových.

Český klub skeptiků Sisyfos: Věda kontra iracionalita - Inteligence rostlin (zdroj: ČT24)

Kde a kdy: 18. ledna od 17:00; Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, místnost 206. Pořádá Český klub skeptiků Sisyfos.

Více o projektu Kultura on-line se dozvíte na následujícím odkazu:

Vydáno pod